Sökning: "street-level bureaucracy theory"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden street-level bureaucracy theory.

 1. 1. Activation Policy in Action : A Street-Level Study of Social Assistance in the Swedish Welfare State

  Författare :Katarina H. Thorén; Sydney Hans; Tapio Salonen; Jennifer Mosley; Jeanne Marsh; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activation policy; social assistance; street-level bureaucracy theory; front-line workers; implementation; welfare state; coping strategy; discretion; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Work-related activation policies are currently developing in most western welfare states. Sweden is no exception and activation policies were introduced in the 1990s in many municipal social services organizations in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 3. 3. Från mål till måltid : Implementeringen av det politiska målet om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor år 2010– en fallstudie kring skolmaten i Växjö

  Författare :Lars Arvidsson; Ali Najib; Susanna Heldt Cassel; Rickard Ulmestig; Kristina Zampoukos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy implementation; institutional framework; organization; street level bureaucracy; organic food; sustainable development; Växjö; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the implementation of a political aim – formulatedfrom a context of sustainable development. In 2006 both the Swedish national Parliament andthe municipality of Växjö (among others) stated that 25% of publically served food wouldstem from organic production by the end of 2010. LÄS MER

 4. 4. Utan given hemvist : Barnperspektiv i den svenska asylprocessen

  Författare :Lisa Ottosson; Ann-Christin Cederborg; Marita Eastmond; Åsa Wettergren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agency; asylum; asylum-seeking; child perspective; children; children s perspectives; discretion; legal aid; liminality; participation; personal projects; place; representation; street-level bureaucracy; tactics; Agens; asyl; asylsökande; barn; barnperspektiv; barns perspektiv; deltagande; frontlinjebyråkrati; handlingsutrymme; juridiska ombud; personliga projekt; plats; representation; taktiker; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : The thesis examines accompanied asylum-seeking children’s position in Swedish asylum reception management and in the determination of their claims. The three articles of the thesis focus on children’s own experiences of seeking asylum, on the experiences and practices of the civil servants at the Migration Board, as well as those of the legal representatives that assist asylum-seekers in the application process. LÄS MER

 5. 5. Krisgrupper och spontant stöd : Im insatser efter branden i Göteborg 1998

  Författare :Tuija Nieminen Kristofersson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; post traumatic stress disorder PTSD; professional and voluntary social work; emergent organizations; professional jurisdiction and abstraction; social network; disaster; collective mourning; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the organized professional process and the spontaneous integrating and unifying process after the discotheque fire in Gothenburg 1998, when 63 young people died. Over a hundred crisis groups and duty centres were opened for the affected people. LÄS MER