Sökning: "Martin Börjeson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Martin Börjeson.

 1. 1. "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda" : om relationen mellan kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor

  Författare :Martin Börjeson; Lars Svedberg; Anders Bergmark; Helena Blomberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hemlöshet; Socialt arbete; Kunskap; Kunskapsbaserat socialt arbete; Senmodernitet; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation examines the relationship between knowledge, practice and policy within a specific area of social work, namely, social intervention to ameliorate the problem of homelessness. In the thesis, the ambition shown in recent years to lay the ground for an evidence-based practice in social work is discussed as an expression of late modern attempts to deal with the contradictory character of scientific knowledge. LÄS MER

 2. 2. A systemic stigmatization of fat people

  Författare :Susanne Brandheim; Clary Krekula; Arja Tyrkkö; Lars-Gunnar Engström; Martin Börjeson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; obesity; fatness; systemic; stigmatization; medicalization; transformative; second-order reality; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this work was to develop knowledge about and awareness of fatness stigmatization from a systemic perspective. The stigmatization of fat people was located as a social problem in a second-order reality in which human fatness is observed and responded to, in turn providing it with negative meaning. LÄS MER

 3. 3. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 4. 4. Personalising service user engagement : entrepreneurs and membership organisations in the mental health sector

  Författare :Hilda Näslund; Urban Markström; Stefan Sjöström; Martin Börjeson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mental health; social mobilisation; service user movement; experiential knowledge;

  Sammanfattning : New modes of social mobilisation are emerging in the mental health sector. Member-based mental health service user organisations (MHSUOs), targeting people with lived experience of mental ill-health and occasionally their relatives, have been active in Sweden since the 1960s. LÄS MER

 5. 5. Benefits from ecosystem services in Sahelian village landscapes

  Författare :Hanna Sinare; Line J Gordon; Elin Enfors Kautsky; Lowe Börjeson; Jennie Barron; Berta Martín-López; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; agroforestry; Burkina Faso; ecosystem services assessment; landscape change; livelihoods; smallholder agriculture; social-ecological system; West Africa; naturresurshushållning; Natural Resources Management;

  Sammanfattning : Rural people in the Sahel derive multiple benefits from local ecosystem services on a daily basis. At the same time, a large proportion of the population lives in multidimensional poverty. LÄS MER