Sökning: "våld i nära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden våld i nära relationer.

 1. 1. Män, våld och moralarbete : Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer

  Författare :Susanne Boethius; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mäns våld mot kvinnor; våld; behandling av män; moralarbete; accounts; våldsamma män; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Men, violence and moral work- Reports from help-seeking men at treatment centers working with violence in close relationships Men’s violence against women is an extensive social problem. In the 1970s, a new kind of centers were established in the US and UK, focusing on treating men who had been violent against their wives or girlfriends, the aim which is to end the men’s violent behavior. LÄS MER

 2. 2. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 3. 3. Barns relationer i våldets närhet : Respons, positioner och möjligheten till barns röst

  Författare :Nina Åkerlund; Lucas Gottzén; Linn Sandberg; Elisabet Näsman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; children’s voices; intimate partner violence; violence-exposed children; responses; positions; barns röster; våld i nära relation; barn som upplever våld; respons;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att utforska barns perspektiv på respons i samband med att de upplever våld i nära relation. Särskild betoning ligger på barnens egna, deras syskons, mor- och farföräldrars och andra vuxnas handlingar och reaktioner. LÄS MER

 4. 4. "Från himlen rakt ner i helvetet" : Från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Författare :Maria Scheffer Lindgren; Barbro Renck; Christian Diesen; Mona Eliasson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intimate partner violence; IPV; leaving process; fear; traumatic bonding; post-traumatic stress disorder; PTSD; sense of coherence; SOC; victimology; criminal justice; prosecution; gender; discourse; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Male violence against women in intimate partner relationships is a global public health problem and a serious crime, but remains largely underreported. The overall ain of this thesis was, by means of an interdisciplinary approach and from the perspectives of gender, public health and law, to gain a deeper understanding of the situation of abused women, by studying, on one hand, their leaving processes and, on the other, the consequences of the violence for their health. LÄS MER

 5. 5. Project Support i svensk socialtjänst : En genomförbarhetsstudie av ett föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar och deras barn som utvecklat beteendeproblematik

  Författare :Helena Draxler; Kjerstin Almqvist; Fredrik Hjärthag; Mikaela Starke; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Föräldrastödsprogram; Våld i nära relationer; Barn med beteendeproblematik; Genomförbarhet; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Projekt Support (PS) är ett föräldrastödsprogram som har utvecklats i USA för mammor och barn som utsatts för våld i nära relationer där barnen också utvecklat känslomässiga och beteendemässiga problem. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka hur interventionen mottogs av behandlare och föräldrar inom ramen för svensk socialtjänst med hänsyn till skillnaderna mellan länderna. LÄS MER