Sökning: "asylum"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade ordet asylum.

 1. 1. Refugeeship - A project of justification Claiming asylum in England and Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Nicola Magnusson; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identification; positioning; asylum system; asylum seeker; refugee; moral career; justification; refugeeship; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the asylum process from an experiential perspective, starting in the country of origin, fleeing, claiming asylum and being granted refugee status. The theoretical interest is to contribute with an understanding of how this asylum process impacts on personal meaning-making, focusing on identification and positioning work of the person forced to flee and make an asylum claim. LÄS MER

 2. 2. Utan given hemvist Barnperspektiv i den svenska asylprocessen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Lisa Ottosson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agency; asylum; asylum-seeking; child perspective; children; children s perspectives; discretion; legal aid; liminality; participation; personal projects; place; representation; street-level bureaucracy; tactics; Agens; asyl; asylsökande; barn; barnperspektiv; barns perspektiv; deltagande; frontlinjebyråkrati; handlingsutrymme; juridiska ombud; personliga projekt; plats; representation; taktiker; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : The thesis examines accompanied asylum-seeking children’s position in Swedish asylum reception management and in the determination of their claims. The three articles of the thesis focus on children’s own experiences of seeking asylum, on the experiences and practices of the civil servants at the Migration Board, as well as those of the legal representatives that assist asylum-seekers in the application process. LÄS MER

 3. 3. Seeking empowerment asylum-seeking refugees from Afghanistan in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Sociology, Umeå university

  Författare :Jonny Bergman; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; asylum-seekers; refugees; refugee migration; empowerment; grounded theory; constructionist grounded theory; Afghanistan; Swedish asylum policy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the understanding of how asylum-seeking refugees manage their lives in the situation they are in, a situation in which they are dependent and have to wait for decisions on whether or not they will get to stay in the country in which they have made their application for asylum.  The elaboration upon these questions and the purpose of the study is approached through a field study of asylum-seeking refugees from Afghanistan in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Negotiating Asylum. The EU acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection

  Detta är en avhandling från Kluwer

  Författare :Gregor Noll; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; extraterritorial protection; international law; human rights; European Union; burden-sharing; demos; legal theory; interpretation; international private and public law; discrimination; refugee law; asylum; internationell rätt; European law; EU-rätt; EU law; public international law; folkrätt; internationell privaträtt; private international law;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur tillgängligt är EU för asylsökande? Står Unionens rättsregler i strid med folkrätten? Om så är fallet, hur löser vi konflikten dem emellan? Besitter vi alls medel för att lösa grundläggande konflikter om hur långt rätten skall skydda "utomstående"? Denna avhandling söker svar på frågorna genom att kombinera formaljuridik med statsvetenskapliga förklaringsmodeller. Migrations- och asylrätt slits mellan ett universalistiskt och ett partikularistiskt synsätt, vilket genomsyrar lagstiftnings- och tolkningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik

  Detta är en avhandling från Distribution: Boréa Bokförlag. Trillvägen 11, S-905 92 Umeå, Sweden, www.borea.nu

  Författare :Eva Norström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Emigration and immigration law; Right of - Government policy; Archetype Psychology ; Cultural anthropology; Asylum; Kulturantropologi; ethnology; etnologi; UNHCR; Ethics; Ethnology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min forskning undersöker jag hur lagar och regler om asyl översätts till praktik i handläggningen av asylärenden i Sverige. Mina utgångspunkter är samhällets organisation av asylprövningen och strukturerna i denna organisation. I avhandlingen finns en redogörelse för ett enskilt fall. LÄS MER