Sökning: "Anders Ivarsson Westerberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Anders Ivarsson Westerberg.

 1. 1. Vad händer i själva verket? : Om styrning och handlingsutrymme i Skolverket under åren 1991–2014

  Författare :Eva Maria Magnusson; Anders Forssell; Anders Ivarsson Westerberg; Magnus Frostenson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Governance; control; discretion; state agencies; Skolverket; old public management; new public management; new public governance; agents; actors; arenas; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions of governance, control and discretion in state agencies. It is grounded on a case study of the Swedish National Agency for Education (Skolverket), from its prelude in the late 1980s, to its start in 1991, through several governments, seven ministers and four direktor generals, up tp 2014. LÄS MER

 2. 2. Papperspolisen : den ökande administrationen i moderna organisationer

  Författare :Anders Ivarsson Westerberg; Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polisväsen; organisationsförändringar; administration och förvaltning; organisationsteori; Administration; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om den ökande administrationen i moderna organisationer. Det är ett fenomen som uppmärksammats inom flera områden på senare tid, bl.a. inom skolan, sjukvården och polisen. LÄS MER

 3. 3. Laga efter läge : Statsråds föreställningar om styrning i Regeringskansliet

  Författare :Lena Noreland; Helena Wockelberg; Nils Hertting; Anders Ivarsson Westerberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :political steering; public administration; administrative policy; core executive; Swedish Government Offices; Swedish ministers; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis concentrates on two questions: What beliefs do ministers have of appropriate steering in the Swedish core executive Regeringskansliet (RK)? Do they believe that RK is a politically steered organization as it is usually described, or as a throughout political organization, as some political scientists have recently depicted it? RK embraces two institutional subcultures: one non-political with permanent civil servants and firm rules and regulations for work processes, the other one political, where work conditions are more adaptive. Analyses of beliefs that ministers may have, build on information from interviews with 35 ministers in governments from 1991 to 2014. LÄS MER

 4. 4. Personligt mod : Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012

  Författare :Magna Robertsson; Jan Hallenberg; Ulrika Mörth; Anders Ivarsson Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metagovernance; soft norm governance; new institutionalism; logic by values; military ethics; norms; veteran policy; reward system; war decorations; Merit Medal; courage; Swedish Armed Forces; international military operations; Afghanistan; metagovernance; mjuk normstyrning; nyinstitutionalism; värdebaserad logik; professionsetik; militär yrkesetik; normer; veteranpolitik; belöningssystem; krigsdekorationer; förtjänstmedalj; mod; Försvarsmakten; internationella insatser; Afghanistan; Political Science; statsvetenskap; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : During the 2000s, Sweden has pursued an active foreign and security policy. This has meant participation in several international military operations and has left many Swedish soldiers and officers with combat experience. LÄS MER

 5. 5. Närbyråkrater och digitaliseringar : Hur lärares arbete formas av tidsstrukturer

  Författare :Johan Sandén; Anders Ivarsson Westerberg; Cecilia Gullberg; Martin Qvist; Anette Hallin; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Street-level bureaucracy; Digitalisation; Teachers; Public Administration; Temporal structures; Acceleration; Inertia; Alienation; Coping; Learning Management Systems; Social Media; Digital teaching; Närbyråkrati; Digitalisering; Lärare; Offentlig förvaltning; Tidsstrukturer; Acceleration; Långsamhet; Alienation; Coping; Lärplattform; Utvidgat kollegium; Digitaliserad undervisning; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to street-level and public administration research by showing how digitalisations bring temporal structures for street-level bureaucrats, and what consequences that has. It analyses what digitalisation(s) means, and what consequences it has in public sector street-level work. LÄS MER