Sökning: "street-level bureaucracy"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden street-level bureaucracy.

 1. 1. Activation Policy in Action : A Street-Level Study of Social Assistance in the Swedish Welfare State

  Författare :Katarina H. Thorén; Sydney Hans; Tapio Salonen; Jennifer Mosley; Jeanne Marsh; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activation policy; social assistance; street-level bureaucracy theory; front-line workers; implementation; welfare state; coping strategy; discretion; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Work-related activation policies are currently developing in most western welfare states. Sweden is no exception and activation policies were introduced in the 1990s in many municipal social services organizations in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 3. 3. Handlingsimperativets dilemman – Om frihet och kontroll i socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika

  Författare :Johan Lindwall; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social service; substance use; discourse; discourse psychology; institutional talk; institutional identities; street-level bureaucracy; legitimacy work; power; subjectification;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Dilemmas of the imperative for action – On freedom and control in social services’ work with clients who use illicit drugs Author: Johan Lindwall Keywords: social service, substance use, discourse, discourse psychology, institutional talk, institutional identities, street-level bureaucracy, legitimacy work, power, subjectification ISBN: 978-91-88267-15-3 ISSN: 1401-5781 http://hdl.handle. LÄS MER

 4. 4. Från mål till måltid : Implementeringen av det politiska målet om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor år 2010– en fallstudie kring skolmaten i Växjö

  Författare :Lars Arvidsson; Ali Najib; Susanna Heldt Cassel; Rickard Ulmestig; Kristina Zampoukos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy implementation; institutional framework; organization; street level bureaucracy; organic food; sustainable development; Växjö; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the implementation of a political aim – formulatedfrom a context of sustainable development. In 2006 both the Swedish national Parliament andthe municipality of Växjö (among others) stated that 25% of publically served food wouldstem from organic production by the end of 2010. LÄS MER

 5. 5. Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan

  Författare :Malin Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; asylsökande; barn; barns perspektiv; flykting; frontlinjebyråkrati; nyanländ; plats; rum; skola; socialt hopp; tid; utbildning; asylum-seeking; children; children’s perspectives; education; newly arrived; place; refugee; school; social hope; space; street-level bureaucracy; time;

  Sammanfattning : The thesis explores how accompanied refugee and asylum-seeking children experience everyday life in Sweden. During the asylum process, as part of a policy for promoting ‘normal life’, these children have the same right to education as permanently resident children. LÄS MER