Sökning: "tactics"

Visar resultat 1 - 5 av 96 avhandlingar innehållade ordet tactics.

 1. 1. Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Matilda Broman; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tactics; mediation; framing; coalition-building; expertise; procedural tactics; manipulation; leadership; co-decision procedures; networks; rational institutionalism; openness; European Parliament; transparency; REACH; Sweden; Council Presidencies; negotiations; EUrationell institutionalism; EU; förhandlingar; Sverige; öppenhet; ordförandeskap; Europaparlamentet; ledarskap; expertis; medling och koalitionsbyggande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att EU:s medlemsstater agerar mer taktiskt när starka nationella intressen står på spel. I den här studien analyseras Sveriges strategiska agerande i öppenhetsfrågan och i relation till en ny europeisk kemikalielagstiftning. LÄS MER

 2. 2. The Duality of Tactical Thought A Study of how Swedish Land Forces’ Commanders view Tactics in Irregular Warfare

  Detta är en avhandling från Helsinki : National Defence University, Department of Tactics and Operational Art

  Författare :Michael Gustafson; Försvarshögskolan.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bourdieu; military thought; tactics; Irregular Warfare; Multiple Correspondence Analysis; field theory; sociology; War Studies; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : This is a sociological study of the views of officers in the Swedish Army and its Amphibious Forces on tactics in Irregular Warfare (IW), in particular, Counterinsurgency (COIN). IW comprises struggles, where the military weaker part uses an indirect approach with smaller units and integrates the civilian and military dimensions in a violence spectrum including subversion, terrorism, Guerrilla Warfare and infantry actions. LÄS MER

 3. 3. Gendered journalism cultures : : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  Detta är en avhandling från JMG, University of Göteborg

  Författare :Margareta Melin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; social field; doxa; strategies; tactics; women journalist; feminisation; gentrification; education; gendered logic; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Social field; Doxa; women journalists;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. LÄS MER

 4. 4. An Engineering Approach to Fire Fighting Tactics

  Detta är en avhandling från Brandteknik

  Författare :Stefan Särdqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; risk management; decision making; fire brigade; fire-fighting tactics; pre-fire planning; fire safety engineering;

  Sammanfattning : This report presents a quantified model as a guide for the Incident Commander to determine the most suitable fire-fighting tactics in advance for given conditions at specific objects. The model is applied to two chemical warehouses. LÄS MER

 5. 5. Making Metal Making Circulation and Workshop Practices in the Swedish Metal Trades, 1730–1775

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Måns Jansson; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metal trades; eighteenth century; knowledge; skills; circulation; strategies; tactics; cutlery; manufacturing; division of labour; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with the making of metal making. It explores how skills, knowledge, and artefacts were circulated and grounded within the Swedish metal trades during the period ca. 1730 to 1775. It also analyses how these processes were related to different ways of organising practices of work. LÄS MER