Sökning: "organic food"

Visar resultat 1 - 5 av 175 avhandlingar innehållade orden organic food.

 1. 1. Sustainable Packaging of Organic Food: Myth or Reality?

  Författare :Helena Lindh; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Packaging; Features; Functions; Food; Organic; Life cycle; Eco; Sustainable Packaging; Development; Design;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förpackningar finns nästan överallt! Ta en titt nästa gång du äter frukost – redan där på morgonen möter och hanterar du ett flertal olika livsmedelsförpackningar. De finns där även om du kanske inte tänker så mycket på dem, mer än när de är svåröppnade, svåra att hälla ur eller när de rent av läcker. LÄS MER

 2. 2. Sensory Quality and Consumer Perception of Wheat Bread Towards Sustainable Production and Consumption. Effects of Farming System, Year, Technology, Information and Values

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Iwona Kihlberg; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Domestic sciences; Product quality; Production quality; Sustainability; Organic farming; Wheat; Organic Food; Bread; Milling; Breadmaking; Sensory analysis; Consumers; Information; Values; Food acceptance; Hushållsvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : In order to study the effect of production systems aimed at sustainability on product quality and of sensory and non-sensory factors on product acceptance – the effect of farming system, year, milling and baking techniques on the sensory qualities of wheat bread as a model product was investigated using a descriptive test, and the effect of information and values on liking of bread using consumer tests.Whole wheat and white breads were baked with wheat grown in six lots in established conventional and organic farming systems in field trails, in two subsequent years for the white bread. LÄS MER

 3. 3. Mass transport mechanisms and module design aspects in the recovery of dilute volatile organic compounds by hydrophobic pervaporation

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Lund University

  Författare :Olivera Trifunovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Teknik; Technological sciences; Aroma recovery; Module design; Hydrophobic pervaporation; Mass transport;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hydrofob pervaporation är en lovande teknik för återvinning och anrikning av aromer under milda betingelser men kommersiella tillämpningar av denna process är fortfarande outvecklade. Bättre kunskap om masstransportfenomen i kompositmembran avsedda för pervaporation behövs för utveckling av membran medan processimulering är ett viktigt verktyg för att optimera modulutformning. LÄS MER

 4. 4. Optimisation and modelling of aroma recovery by pervaporation

  Detta är en avhandling från Gun Trägårdh, Dept. Food Engineering, Lund University

  Författare :Jenny Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; optimisation; mass transfer; modelling; pervaporation; aroma recovery; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid framställning av koncentrerade fruktjuicer utsätts produkten för värmebehandling i form av indunstning och pastörisering. Värme-behandlingen försämrar produktens sensoriska kvalitet, dels eftersom aromerna är flyktiga och snabbt avdunstar, och dels eftersom värmen påskyndar kemiska förändringar av aromämnena. LÄS MER

 5. 5. Utilization of Wild Fruit in Mozambique – Drying of Vangueria infausta (African medlar)

  Detta är en avhandling från Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Författare :Eulália Chiau; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vangueria infausta; drying; maltodextrin; sucrose; softener; toughness; solar-assisted pervaporation; aroma; crystallization; water activity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English In Mozambique, many wild fruit species occur naturally in forest environments. Most of the wild fruits are consumed fresh because of their short shelf-life when ripe. LÄS MER