Sökning: "need interpretations"

Visar resultat 1 - 5 av 93 avhandlingar innehållade orden need interpretations.

 1. 1. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Veronica Ekström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Ersta Sköndal högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 2. 2. Samverkan lärosäte-skola en studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Lena Öijen; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional Development Centre RUC ; education policy; collaboration; higher education institution HEI ; school education; ideal type; need; value; actor.; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a study of a phenomenon in Swedish education: the RegionalDevelopment Centre (Regionalt utvecklingscentrum, RUC). Insetting up RUC, the Swedish state’s original intention was to enhancecollaboration between teacher education and training, research andschool development. LÄS MER

 3. 3. Expressions of shared interpretations - Intangible outcomes of continuous quality improvement efforts in health- and elderly care

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Annika Nordin; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Continuous quality improvement; Improvement science; Outcomes;

  Sammanfattning : This thesis is anchored in improvement science, the research field of improvement. Improvement science describes and explores improvement in real-life contexts and “system of profound knowledge” (Deming, 2000) is a cornerstone. LÄS MER

 4. 4. Who should do What to Whom? Occupational Groups´ Views on Special Needs

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Gunilla Lindqvist; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational groups; children in need of special support; views; special needs; inclusion; SENCOs; educational leaders; preschools and schools; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase our knowledge of different occupational groups´ views on work with children in need of special support. This is explored in four separate studies.The first study investigates the views of occupational groups in preschools and schools in one municipality. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera historiska förklaringar Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anders Nersäter; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historical Thinking; Historical Explanations; Cause; Evidence; Historical Empathy; Learning Study; Phenomenography; Variation Theory; Learning Activity; Critical Aspects;

  Sammanfattning : The objective of this study was to gain knowledge concerning what up-per secondary students need to learn to be able to construct historical explanations while working with historical sources. The study also explored how teaching could be designed to enhance student’s capabilities. LÄS MER