Sökning: "Digitalisation"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet Digitalisation.

 1. 1. Mobilising digitalisation to serve environmental goals

  Författare :Tina Ringenson; Mattias Höjer; Anna H Kramers; Caitlin Cottrill; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digitalisation; sustainability; smart cities; smart mobility; sustainable mobility; smart sustainable cities; Digitalisering; hållbarhet; smarta städer; smart mobilitet; hållbar mobilitet; smarta hållbara städer; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Human development is currently leading to destruction of the stability of the earth system upon which we depend for our survival. In other words, it is unsustainable. At the same time, urbanisation and digitalisation are progressing at a rapid pace. LÄS MER

 2. 2. How municipalities can work with digitalisation for environmental aims

  Författare :Tina Ringenson; Mattias Höjer; Jenny Palm; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainability; municipalities; environmental aims; environmental goals; smart city; smart sustainable city; digitalisation; ICT4S;

  Sammanfattning : Humanity is facing big environmental challenges. Apart from the climate changes, there is also an ongoing depletion of the natural resources necessary for our survival in general, and for highly electronics-dependant lifestyles especially. At the same time, both urbanisation and digitalisation are progressing at a rapid pace. LÄS MER

 3. 3. The Smart City – how smart can ’IT’ be? : Discourses on digitalisation in policy and planning of urban development

  Författare :Malin Granath; Karin Axelsson; Ulf Melin; Cecilia Katzeff; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitalisation; smart cities; urban planning and development; discourses; Digitalisering; smarta städer; stadsplanering och -utveckling; diskurser;

  Sammanfattning : Cities are facing many challenges; challenges linked to world-wide trends like urbanisation, climate changes and globalisation. In parallel to these trends, we have seen a rapid digitalisation in and of different parts of society. LÄS MER

 4. 4. Reassembling Local E-Government : A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  Författare :Mariana S. Gustafsson; Elin Wihlborg; Bo Persson; Antonio Cordella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Sammanfattning : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER