Sökning: "Magnus Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Magnus Karlsson.

 1. 1. Evolution in changing environments revealed by fire melanism in pygmy grasshopper

  Detta är en avhandling från Linnaues University Press

  Författare :Magnus Karlsson; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Evolution Melanism Polymorphism Pygmy grasshoppers; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Evolutionary Biology; Evolutionsbiologi;

  Sammanfattning : According to theory, genetic diversity can be maintained by environmental variation and the degree of genetic and phenotypic polymorphism may enhance the ability of populations to endure stress imposed by changing environments. In my thesis I used colour polymorphic pygmy grasshoppers (Tetrix subulata) as a model system to explore how environmental variation influenced genetic diversity. LÄS MER

 2. 2. Från Jernverk till Hjärnverk. Ungdomstidens omvandling i Ronneby under tre generationer

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Magnus Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; David Riesman; Margaret Mead; social bonds; structure; character; cultural transformation; patterns of culture; youth; social change; life-history; Sociologi; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att utveckla en teori om de försvårade villkor som män ur arbetarklassen och den lägre medelklassen upplevt i Ronneby sedan början av 1900-talet; om hur traditionen att snabbt komma ut i arbetslivet — som bland män i Ronneby i det närmaste har varit likvärdigt med att bli vuxen — ersatts av ett behov att senarelägga vuxenblivandet. Bakgrunden är att bolag som Kockums och LM Ericsson —som dittills stått för att arbeten kunnat gå i arv från far till son — ersatts av spjutspetsföretag inom IT- branschen och en lokal högskola, specialiserad på utbildningar i programutveckling. LÄS MER

 3. 3. Ganglionic nerve fibres in ventral roots

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Magnus Karlsson; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : According to the law of Magendie, the ventral roots channel efferent nerve fibres from the spinal cord to the periphery, while the dorsal roots channel afferent axons from the periphery into the spinal cord. However, as sensory C-fibres have been observed in mammalian ventral roots outside the autonomic outflow, this law has been questioned. LÄS MER

 4. 4. Phosphine ligands with triamine functionality - preparation and application in catalysis

  Detta är en avhandling från Inorganic Chemistry, Chemical Center, Lund University

  Författare :Magnus Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inorganic chemistry; water soluble; palladium; amphiphilic; rhodium; Oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar katalysatorer för organiskt kemiska reaktioner och är speciellt inriktad på de separationstekniska problem som användandet av sådana katalysatorer medför. Kemiska reaktioner sker endast om de är energimässigt gynnsamma. Många möjliga reaktioner sker emellertid endast mycket långsamt. LÄS MER

 5. 5. Själv men inte ensam : om självhjälpsgrupper i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Magnus Karlsson; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; self-help group; mutual aid group; mutual understanding; mutual support; experiential knowledge; professional knowledge; voluntary work; socialt arbete; Social Work; Självhjälpsgrupper; Sverige; Self-help groups; Social support;

  Sammanfattning : In this thesis, self-help groups are defined as small, autonomous groups of people that meet regularly to cope with a shared problem through mutual aid. There is reason to believe that self-help group activity is increasing in Sweden. LÄS MER