Sökning: "Socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet Socialtjänst.

 1. 1. Samarbete med förhinder - om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Camilla Blomqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; samarbete; barnpsykiatri; skola; klientperspektiv; socialtjänst; nyinsitutionalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fackligt kamratstöd och socialtjänst

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Lars Rönnmark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ungdomsbehandling Hemmaplanslösning som idé och praktik

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Thorbjörn Ahlgren; Verner Denvall; Eva Palmblad; Kerstin Söderholm Carpelan; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialtjänst; Ungdomsvård; öppenvård; social barnavård; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Title: Open-care Treatment of Youth. Home-ground Solutions in Theory and PracticeThis dissertation is a case study in two parts, which describes how ideas about open-care treatment of youth aged 13-20 years are interpreted and concretized in a local context. The study, i.a. LÄS MER

 4. 4. Kontroll eller handlingsfrihet? : en studie av organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ingrid Byberg; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialbidrag; Socialtjänst; administration och förvaltning; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER