Sökning: "Socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet Socialtjänst.

 1. 1. Samarbete med förhinder - om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Camilla Blomqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; samarbete; barnpsykiatri; skola; klientperspektiv; socialtjänst; nyinsitutionalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fackligt kamratstöd och socialtjänst

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Lars Rönnmark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Project Support i svensk socialtjänst En genomförbarhetsstudie av ett föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar och deras barn som utvecklat beteendeproblematik

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Helena Draxler; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Föräldrastödsprogram; Våld i nära relationer; Barn med beteendeproblematik; Genomförbarhet; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Projekt Support (PS) är ett föräldrastödsprogram som har utvecklats i USA för mammor och barn som utsatts för våld i nära relationer där barnen också utvecklat känslomässiga och beteendemässiga problem. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka hur interventionen mottogs av behandlare och föräldrar inom ramen för svensk socialtjänst med hänsyn till skillnaderna mellan länderna. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbehandling Hemmaplanslösning som idé och praktik

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Thorbjörn Ahlgren; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Socialtjänst; Ungdomsvård; öppenvård; social barnavård;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om huruvida socialtjänstens öppenvårdsbehandling för ungdomar kan ses som en institutionaliserad idé, men den vill också skapa kunskap om en insats som tidigare har belysts sparsamt inom svensk social forskning.En aktstudie visar att ungdomarna är en heterogen grupp med omfattande erfarenhet av tidigare insatser, men också att dokumentationen kring dem är osystematisk och bristfällig samt att insatserna sällan utvärderas. LÄS MER

 5. 5. Kontroll eller handlingsfrihet? : en studie om organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Ingrid Byberg; Mittuniversitetet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialbidrag; Socialbidrag; Socialtjänst; administration och förvaltning; Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analyze whether the manner in which social assistance activities are organized at a local level explains the large differences in costs for social assistance found between different municipalities in Sweden. Furthermore, we examine whether the organizational form has an impact on democratic aspects and equal treatment, e. LÄS MER