Sökning: "Socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet Socialtjänst.

 1. 1. Samarbete med förhinder - om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj

  Författare :Camilla Blomqvist; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; samarbete; barnpsykiatri; skola; klientperspektiv; socialtjänst; nyinsitutionalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fackligt kamratstöd och socialtjänst

  Författare :Lars Rönnmark; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Project Support i svensk socialtjänst : En genomförbarhetsstudie av ett föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar och deras barn som utvecklat beteendeproblematik

  Författare :Helena Draxler; Kjerstin Almqvist; Fredrik Hjärthag; Mikaela Starke; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Föräldrastödsprogram; Våld i nära relationer; Barn med beteendeproblematik; Genomförbarhet; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Projekt Support (PS) är ett föräldrastödsprogram som har utvecklats i USA för mammor och barn som utsatts för våld i nära relationer där barnen också utvecklat känslomässiga och beteendemässiga problem. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka hur interventionen mottogs av behandlare och föräldrar inom ramen för svensk socialtjänst med hänsyn till skillnaderna mellan länderna. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbehandling : Hemmaplanslösning som idé och praktik

  Författare :Thorbjörn Ahlgren; Verner Denvall; Eva Palmblad; Kerstin Söderholm Carpelan; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialtjänst; Ungdomsvård; öppenvård; social barnavård; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Title: Open-care Treatment of Youth. Home-ground Solutions in Theory and Practice This dissertation is a case study in two parts, which describes how ideas about open-care treatment of youth aged 13-20 years are interpreted and concretized in a local context. The study, i.a. LÄS MER

 5. 5. Kontroll eller handlingsfrihet? : en studie av organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet

  Författare :Ingrid Byberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialbidrag; Socialtjänst; administration och förvaltning; Sverige; Social work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER