Sökning: "discretion"

Visar resultat 1 - 5 av 120 avhandlingar innehållade ordet discretion.

 1. 1. Discretion an art of the possible : education committees in the Swedish system of government

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Lidström; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discretion; autonomy; central-local government relations; local government; education policies; Education Committees; actors perspective;

  Sammanfattning : Discretion is commonly analyzed as the scope for choice set by formal superiors. This study aims at developing an alternative theory of discretion which also takes into account the assumptions of the actors in implementing positions. LÄS MER

 2. 2. Public Procurement at the Local Government Level Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisa Hansson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Railway: Economics; Railway: Economics; Road: Economics; Road: Economics; Tender; Contract; Decision process; Administration; Planning; Public transport; Local authority; Public procurement; Competitive tendering; Local government; Implementation; Public transport; Principal–Agent theory; Discretion; Public administration; Offentlig upphandling; Implementering; Kollektivtrafik; Principal-Agent teori; Handlingsutrymme; Lokal nivå; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om hur den lokala nivån i Sverige är påverkad av kravet på att använda offentlig upphandling, och mer specifikt att förstå de handlingar som olika aktörer vidtar vid implementering av kollektivtrafik mål, då konkurrensutsatt upphandling är ett krav. Genom fallstudie metod har olika implementeringsprocesser undersökts. LÄS MER

 3. 3. Vad händer i själva verket? Om styrning och handlingsutrymme i Skolverket under åren 1991–2014

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska Institutionen

  Författare :Eva Maria Magnusson; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Governance; control; discretion; state agencies; Skolverket; old public management; new public management; new public governance; agents; actors; arenas; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions of governance, control and discretion in state agencies. It is grounded on a case study of the Swedish National Agency for Education (Skolverket), from its prelude in the late 1980s, to its start in 1991, through several governments, seven ministers and four direktor generals, up tp 2014. LÄS MER

 4. 4. Rätt, norm och tillämpning. En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska Institutionen

  Författare :Lennart Erlandsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning; normer; kommuner; förvaltningsrätt; försäkringskassor; rättsliga normer; välfärdsrätt; Rättssociologi; Institutional norms; Discretion; Law in action; Legal norms; LSS; Sociology of Law; Social and welfare law; rättstillämpning; diskretionär prövning; interna styrdokument;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen fokuserar på tillämpningen av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skillnaden mellan law in books och law in action. De empiriska studierna har sin metodologiska grund i samhällsvetenskaplig teori. LÄS MER

 5. 5. Uppdrag standardisering införande och användning av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Linnaeus University Press

  Författare :Mikael Skillmark; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; standardization; social work; profession; assessments; discretion; jurisdiction;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issue of standardization in social work. Standardization is a necessary and fascinating, though underestimated, phenomenon, which governs, regulates and calibrates social life. In Swedish social services, we have witnessed an increased use of top-down imposed manual-based tools for investigative and assessment work. LÄS MER