Sökning: "street-level bureaucrats."

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden street-level bureaucrats..

 1. 1. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Veronica Ekström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Ersta Sköndal högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 2. 2. The decisive role of street-level bureaucrats in environmental management

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Mikael Sevä; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Humanity faces dire challenges associated with environmental degradation.Policy makers try to curb these problems with various policies andmanagement strategies. Some strategies are successful, yet too often, othersfail to meet their overall objectives. LÄS MER

 3. 3. Social citizenship and people with dementia Designing social care policies in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Nordh; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Social citizenship; people with dementia; policy; policy practice; policy actors; street-level bureaucrats; social work; care managers; rights; Socialt medborgarskap; personer med demenssjukdom; policy; policypraktik; gräsrotsbyråkrater; socialt arbete; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : People with dementia are commonly in need of some form of social care from the social services in order to manage their everyday situations. However, social services are shaped by the construction of policy targets. The aim of this dissertation is to explore the social citizenship for people with dementia. LÄS MER

 4. 4. Lärares lärande om elever : en sociologisk studie av yrkespraktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Sociology, University of Gothenburg

  Författare :Lisbeth Ranagården; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; teacher´s learning; profession; street level bureaucrats; human service organizations; knowledge; categories; teachers´learning; diagnosis; inference; treatment; development conversation;

  Sammanfattning : This is a study of how professional teachers’ learning about students takes place in relation to changed requirements and new organisational preconditions. Based on an approach from the theory of professions with inspiration by Lipsky’s concept of street level bureaucrats, it examines which strategies or methods teachers develop in order to cope with the changes. LÄS MER

 5. 5. Hälsoarbete i rörelse : ett aktionsforskningsprojekt inom etableringsreformens samhälls- och hälsoinformation

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Education and Society

  Författare :Anna Bergenfeldt Fabri; Malmö University.; Malmö University.; [2019]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Participatory action research; Empowerment; Health; Health communicators; Health workers; Physical activity; Practice architectures; Street-level bureaucrats;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge about the conditions of a group of social and Health Communicators (HC) for changing the form of health information for newly arrived refugees. Focus is 011 how the HC's awamess evolves during their efforts to introduce physical activity as a health promotion strategy. LÄS MER