Sökning: "Tapio Salonen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Tapio Salonen.

 1. 1. Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd. : En reform ur äldre invandrares perspektiv

  Författare :Marie Albertsson; Tapio Salonen; Iver Hornemann Möller; Marta Szebehely; Växjö universitet; []
  Nyckelord :socialbidrag; socialpolitik; äldre invandrare; äldreförsörjningsstöd; välfärdspolitik; försörjningssystem; socialförsäkringssystem; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : In 2003 the Swedish parliament decided to incorporate maintenance support for the elderly within the framework of the state social insurance system. Maintenance support for the elderly entails that individuals who, due to too short a period of residence in Sweden, do not qualify themselves for a full guarantee pension and thus have the right to receive benefits after completion of an income test. LÄS MER

 2. 2. Livspusslet : Tid som välfärdsfaktor

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Kajsa Ellegård; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; time; income; social networks; flexibility; work life balance; restrictions; time-rich; time-poor; time geography; working time policy in Sweden and the European Union; working time regimes; life course perspective; welfare regime; tid; pengar; sociala nätverk; flexibilitet; strategier; tidrika; tidfattiga; tidsgeografi; restriktionsanalys; arbetstidspolicy i Sverige och Europeiska Unionen; arbetstidsregimer; flexicurity; livsförloppsperspektiv; välfärdsregim; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis sheds some light on the duality between time-rich and time-poor living conditions and examines in which way this duality/polarisation paves the way for new patterns of inequality. The purpose is to explore the living conditions of two groups in society: those who are established in the labour force and who experience great demands on their efficiency and educational level and those who are unwanted and who do not have a natural place in the labour market. LÄS MER

 3. 3. Tiden i senmodernt vardagsliv : En rollteoretisk analys av hushållens livsformer

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Bengt Starrin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tid; pengar; lokalsamhälle; utanförskap; stress; ohälsa; tidrik; tidfattig; sociala nätverk; sociala roller; arbetsmarknad; teoriutveckling; livsformer; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Tiden i senmodernt vardagsliv utgör en teoretisk fördjupning av den tidigare utgivna rapporten Tid, pengar och sociala nätverk (2005). Där undersöks klyftorna mellan tidrika och tidfattiga levnadsförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Barns vardag med knapp ekonomi : En studie om barns erfarenheter och strategier

  Författare :Anne Harju; Tapio Salonen; Bodil Rasmusson; Elisabet Backe-Hansen; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood; children s perspectives; economic hardship; every day life; strategies; social interaction; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about the every day life of children who suffer from economic hardship. The aim is, from the children's point of view, to create an understanding of the consequences that economic hardship has on their relationships with their parents and other children. LÄS MER

 5. 5. Att göra aktivitetsersättning : Om målförskjutning och icke-kontakt vid förtidspension för unga

  Författare :Sara Hultqvist; Tapio Salonen; Rafael Lindqvist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish social policy; social insurance; activity compensation; early retirement pension; disability pension; youth; diagnoses; rehabilitation; bottom-up; goal displacement; Socialt arbete; Social Work; Swedish social policy;

  Sammanfattning : This thesis investigates ‘the doing’ of the Swedish social insurance program Activity Compensation (AC). AC is an example of disability policies in Western welfare states. These policies have two goals: to ensure financial security and to promote social participation. LÄS MER