Sökning: "policy translation"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden policy translation.

 1. 1. Mainstreaming av integration Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 2. 2. Decentralization and National Health Policy Implementation in Uganda - a Problematic Process

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Anders Jeppsson; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Public health; Uganda.; policy diffusion; policy translation; policy implementation; decentralization; health care systems; primary health care; health sector reform; Ministry of health; health policy; Folkhälsa; epidemiologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : The Ugandan Government has aimed at creating a needs-based and cost-effective health care system. The means to carry out this aim have been 1) a decentralization of the health sector in order to increase lower-level responsibility, accountability, and participation, and 2) a strong national policy formulation capacity, facilitating needs assessment and cost-effective prioritization. LÄS MER

 3. 3. Policyspridning som översättning : Den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige

  Detta är en avhandling från Björn Johnson, Arbetslivsinstitutet, 205 06 Malmö

  Författare :Björn Johnson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy Translation; Political Translation; Social Constructivism; Policy Diffusion; Garbage Can Model; Methadone Maintenance Treatment; Institutional Theory; Family Doctor System; Sweden; Political and administrative sciences; policydiffusion; social konstruktivism; konstruktionism; soptunnemodellen; nyinstitutionell teori; metadonbehandling; husläkare; Sverige; politisk översättning; Översättning; policyöversättning; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis discusses an alternative to the conventional policy diffusion approach, i.e. the social constructivist translation perspective. LÄS MER

 4. 4. Translating Foreign Ideas into Domestic Practices : Pharmaceutical Policies in Laos and Vietnam

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Kristina Jönsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; goal-means rationality.; logic of appropriateness; logic of consequentiality; implementation; policy formulation; transmission dynamics; globalisation; pharmaceuticals; NDP; National Drug Policy; Vietnam; Translation; Laos; policy diffusion; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Similar policies may be found in different countries. This, in turn, is an indication that policies travel. LÄS MER

 5. 5. The drive for change putting the means and ends of sport at stake in the organizing of Swedish voluntary sport

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Cecilia Stenling; Tor Söderström; Josef Fahlén; Eivind Å. Skille; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; organizational institutionalism; institutional logics; community sport clubs; voluntary organizations; civil society; governance; organizational change; public policy; sport policy; policy implementation; popular movements; institutionell teori; institutionella logiker; föreningsidrott; idrottsföreningar; idrottsrörelsen; folkrörelse; organisatorisk förändring; idrottspolitik; policy-implementering; civilsamhället; tredje sektorn; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to create knowledge on processes of change in the contemporary organizing of Swedish voluntary sport and the systems of meaning at work in these processes. The thesis proceeds from the assumption that the contemporary public sport policy climate is characterized by a pressure on organized sport to change in order for sport to better serve as an implementer of non-sport goals. LÄS MER