Sökning: "Vietnam"

Visar resultat 1 - 5 av 150 avhandlingar innehållade ordet Vietnam.

 1. 1. Hypertension in Vietnam from community-based studies to a national targeted programme

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Pham Thai Son; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hypertension; risk factor; community; programme; Vietnam; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: In the context of transitional Vietnam, hypertension has been shown to be one of the ten leading causes of morbidity and mortality in hospitals. However, population-based data on hypertension are to a large extent lacking. LÄS MER

 2. 2. Pregnant Adolescents in Vietnam Social context and health care needs

  Detta är en avhandling från Stockholm : Universitetsservice US-AB, Karolinska Institutet

  Författare :Marie Klingberg-Allvin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescent sexual and reproductive health; adolescent childbearing; adolescent abortion; gender; midwifery education; midwifery ethics; Vietnam.; Adolescent sexual and reproductive health; adolescent childbearing; adolescent abortion; gender; midwifery education; midwifery ethics; Vietnam;

  Sammanfattning : Background: The number of childbearing adolescents in Vietnam is relatively low but they are more prone to experience adverse outcome than adult women. Reports of increasing rates of abortion and prevalence of STIs including HIV among youth indicate a need to improve services and counselling for these groups. LÄS MER

 3. 3. Knowledge Translation in Vietnam Evaluating facilitation as a tool for improved neonatal health and survival

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Leif Eriksson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Knowledge translation; Facilitation; Neonatal mortality; Primary health care; Vietnam; International Health; Internationell hälsa;

  Sammanfattning : Neonatal mortality remains a problem worldwide, despite the existence of low-cost and evidence-based interventions. Unfortunately, the translation of these interventions into practice is deficient. LÄS MER

 4. 4. Neonatal Mortality in Vietnam Challenges and Effects of a Community-Based Participatory Intervention

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nguyen Thu Nga; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Facilitation; Local stakeholder group; Maternal-and-Newborn Health Group; Neonatal mortality; Primary health care; Vietnam; International Health; Internationell hälsa;

  Sammanfattning : Globally neonatal mortality accounts for 40% of under-five deaths. Participatory interventions where the local problems are addressed have been successful in some settings. LÄS MER

 5. 5. School Bullying and Power Relations in Vietnam

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Paul Horton; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bullying; power; Vietnam; school; education; gender; ethnography; surveillance; normalisation; control; discipline; teachers; students; silence.; Mobbning; makt; Vietnam; skola; utbildning; genus; etnografi; övervakning; normalisering; kontroll; disciplin; lärare; elever; tystnad.;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av det etablerade påståendet att maktrelationer har en central betydelse i skolmobbning fokuserar denna avhandling sambandet mellan skolmobbning och maktrelationer inom den Vietnamesiska grundskolan. Avhandlingen är baserad på omfattande etnografiska fältstudier i två grundskolor i den nordöstra Vietnamesiska hamnstaden Haiphong. LÄS MER