Sökning: "institutionella logiker"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden institutionella logiker.

 1. 1. Inertia and practice change related to greenhouse gas reduction Essays on institutional entrepreneurship and translation in Swedish agri-food

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Herman Stål; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inertia; climate change; sustainability; agriculture; institutional entrepreneurship; institutional logics; convergent change; divergent change; practice; translation; Tröghet; klimatförändring; hållbarhet; jordbruk; institutionellt entreprenörskap; institutionella logiker; konvergent förändring; divergent förändring; praktik; översättning; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : To avoid dangerous climate change a massive reduction in greenhouse gas emissions is required in a relative short time span. However, as development is moving in the wrong direction, there appears to be great inertia in changing activities. LÄS MER

 2. 2. Policy Integration for Sustainable Transport Development Case Studies of Two Swedish Regions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linnea Eriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Policy integration; sustainable transport; region; policy; planning; public administration; institutional logics; organizational identity; boundary object; Sweden; Policy integration; samverkan; hållbara transporter; regional nivå; policy; planering; offentlig förvaltning; institutionella logiker; organisationsidentiteter; gränsobjekt;

  Sammanfattning : It has been argued that for the management of complex issues such as sustainability, which transcend traditional policy sectors and require coordination between several different interests and actors, policymaking depends upon collaboration and integration processes between different sectors and tiers of government. The overall aim of this thesis is therefore to study how and why (or why not) policy integration processes are being developed in regional policymaking and what this means for the achievement of sustainable transport. LÄS MER

 3. 3. The drive for change putting the means and ends of sport at stake in the organizing of Swedish voluntary sport

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Cecilia Stenling; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; organizational institutionalism; institutional logics; community sport clubs; voluntary organizations; civil society; governance; organizational change; public policy; sport policy; policy implementation; popular movements; institutionell teori; institutionella logiker; föreningsidrott; idrottsföreningar; idrottsrörelsen; folkrörelse; organisatorisk förändring; idrottspolitik; policy-implementering; civilsamhället; tredje sektorn; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to create knowledge on processes of change in the contemporary organizing of Swedish voluntary sport and the systems of meaning at work in these processes. The thesis proceeds from the assumption that the contemporary public sport policy climate is characterized by a pressure on organized sport to change in order for sport to better serve as an implementer of non-sport goals. LÄS MER

 4. 4. Vem formar den stategiska forskningen? Institutionell dynamik och anslagspolitisk utveckling i KK-stiftelsen

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Daniel Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic research; strategic research funding; research funding organization; higher education institutions; organizational institutionalist theory; The Knowledge Foundation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Forskningspolitiken har i allt högre utsträckning kommit att kopplas till närings- och innovationspolitiken. Ett exempel är den strategiska forskningspolitik som växte fram i början av 1990-talet, där ett antal forskningsstiftelser med nya mål och modeller för finansiering tillkom. LÄS MER

 5. 5. Lokal forskningspolitik : Institutionell dynamik och organisatorisk omvandling vid Lunds universitet 1980-2005

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Fredrik Melander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mode 2; post-academic science; Triple Helix; technology transfer; governance; research organization; the Entrepreneurial University; research policy; institutional evolution; Lund University; institutional theory; science dynamics; CUDOS; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Universitet och högskolor har i kölvattnet av ett framväxande kunskapssamhället hamnat under kraftig institutionell press från en förändrad nationell forskningspolitik, de forskningsfinansierande aktörernas förändrade strategier och en snabb och omvälvande vetenskaplig dynamik. Avhandlingen handlar om hur Lunds universitet har reagerat på och hanterat dessa förändringsprocesser de senaste två decennierna. LÄS MER