Sökning: "nyinstitutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden nyinstitutionell teori.

 1. 1. Physical education policy and practice : Issues and controversies in Tanzania secondary schools

  Författare :John David Kazungu; Per Gerrevall; Håkan Larsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational policy; Institutional theory; Physical Education; Secondary school; Tanzania; Idrott och hälsa; nyinstitutionell teori; skola; utbildningspolicy; Tanzania; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Schools’ decisions to offer Physical Education (PE) is among the possible ways of involving students in physical activity, which has significant effects on students’ health, lifelong participation in physical activities and participation in sport. This thesis explores the factors and the ways they influence secondary schools’ decisions on whether or not to offer PE in Tanzania. LÄS MER

 2. 2. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

  Författare :Anders Fredriksson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; offentliga tjänstemän; gymnasieskola; styrning; organisering; marknadsanpassning; närbyråkrater; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. Nursing homes on public display : Reputation management in the new landscape of Swedish eldercare

  Författare :Elisabeth Carlstedt; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing homes; eldercare; reputation management; marketisation; audits; mediatization; neo-institutional theory; Äldreboende; äldreomsorg; anseendehantering; marknadisering; granskning; medialisering; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : The general perception of Swedish nursing homes has historically been gloomy. Nursing homes have been associated with a passive, isolated, and institutionalised ‘fourth age’ life. Media reports and the public debate have largely stressed the need for organisational improvements, and called for transparency and control. LÄS MER

 4. 4. Policyspridning som översättning : Den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige

  Författare :Björn Johnson; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy Translation; Political Translation; Social Constructivism; Policy Diffusion; Garbage Can Model; Methadone Maintenance Treatment; Institutional Theory; Family Doctor System; Sweden; Political and administrative sciences; policydiffusion; social konstruktivism; konstruktionism; soptunnemodellen; nyinstitutionell teori; metadonbehandling; husläkare; Sverige; politisk översättning; Översättning; policyöversättning; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis discusses an alternative to the conventional policy diffusion approach, i.e. the social constructivist translation perspective. LÄS MER

 5. 5. Folkbildning för delaktighet : En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid

  Författare :Lisa Olsson Dahlquist; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; folkbibliotek; demokrati; delaktighet; folkbildning; medie- och informationskunnighet; digitalisering; etnografi; praktikteori; mänskliga rättigheter; nyinstitutionell teori; Identitet;

  Sammanfattning : This dissertation explores the public library’s democratic and popular educational role in a time when knowledge- and cultural institutions are affected by changes related to digitalisation. The purpose of the study is to examine how library activities, which in various ways are intended to increase individuals’ digital skills, information literacy and participation in society can be understood and problematized from theoretical perspectives on participation, democracy and citizenship. LÄS MER