Sökning: "Folkhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 579 avhandlingar innehållade ordet Folkhälsa.

 1. 1. Folkhälsa som pedagogiskt projekt. : Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar

  Detta är en avhandling från Studies in Education, Uppsala

  Författare :Ulf Olsson; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; health promotion; health education; social medicin; lifestyle; discourse; governmentality; Pedagogik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; Folkhälsa; hälsopedagog; Foucault; diskurs; genealogi.;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on educational dimensions of public health as they appear in the texts of govemmental committees on Public Health (SOU) from the middle of 1930's to the middle of 1990's. By educational dimensions is meant intention to influence peoples attiudes and behaviours. LÄS MER

 2. 2. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Berit Edvardsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER

 3. 3. Towards the Limits – Climate Change Aspects of Life and Health in Northern Sweden studies of tularemia and regional experiences of changes in the environment

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Furberg; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Climate change; public health; Indigenous peoples; Sami; reindeer herding; resilience; tularemia; mixed-methods; infectious disease; seroprevalence; ELISA; outbreak investigation; risk factor; ecology; Francisella tularensis; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundIndigenous peoples with traditional lifestyles worldwide are considered particularly vulnerable to climate change effects. Large climate change impacts on the spread of infectious vector-borne diseases are expected as a health outcome. LÄS MER

 4. 4. Fibrinolytic factors in relation to anthropometry and incident type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jenny Hernestål Boman; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; cardiovascular disease; hjärt- och kärlforskning;

  Sammanfattning : Fibrinolytic imbalance is associated with cardiovascular disease and its risk factors. The longitudinal changes in the fibrinolytic factors tissue plasminogen activator (tPA), plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) and tPA/PAI-1 complex have been inadequately studied in the general population and in relation to incident type 2 diabetes mellitus (T2DM). LÄS MER

 5. 5. Bridging the Gap implementing tuberculosis and HIV/AIDS collaborative activities in the Northwest Region of Cameroon

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Barnabas N Njozing; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tuberculosis; HIV AIDS; collaborative activities; Northwest Region; Cameroon.; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction The human immunodeficiency virus (HIV) epidemic has led to the upsurge of tuberculosis (TB) infection globally, but most especially in areas with high HIV prevalence. In the past, there was lack of a coordinated global and national response between TB and HIV programmes to curb the devastating impacts of both infections. LÄS MER