Sökning: "popular movements"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade orden popular movements.

 1. 1. Populärhistoriens tjusning och kraft : Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988-1995

  Författare :Fredrik Holmqvist; Lena Berggren; Lars Elenius; David Ludvigsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Popular history; popular historians; Peter Englund; Herman Lindqvist; Swedish history 1988-1995; historical culture; public history; rhetoric; historical narratives; historical accounts; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of popular history in Sweden from the late 1980’s to the mid 1990’s. The aim is to investigate and discuss Peter Englund’s and Herman Lindqvist’s historical accounts and their roles as public historians during the studied period. LÄS MER

 2. 2. Nyktra svenskar : Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879–1918

  Författare :Samuel Edquist; Kerstin Rydbeck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; History; nationalism; national identity; temperance movement; IOGT; SGU; Good Templars; popular movements; hegemony; Antonio Gramsci; folklore; popular education; history of historiography; Sweden 1879–1918; Historia; History subjects; Historieämnen; Historia; History; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this study is the spread of nationalist ideology in the Good Templar movement – one of the largest mass organisations in Sweden in the decades preceding the introduction of universal suffrage following World War One. This temperance organisation had many significant ideological functions. LÄS MER

 3. 3. Musikhus i centrum : två lokala praktiker inom den svenska progressiva musikrörelsen : Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg

  Författare :David Thyrén; Johan Fornäs; Jacob Derkert; Ola Stockfelt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; progressive; local practices; communities; scenes; movements; public spheres; subcultures; gender; popular culture; cultural studies; Sweden; Music; Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation studies local practices within the Swedish progressive or alternative music movement in the 1970s. It analyses how cultural communities were formed on the basis of local musical practices, focusing on two case studies: Musikforum in Uppsala and Sprängkullen in Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. Det läsande barnet : minnen av läspraktiker, 1900–1940

  Författare :Mats Dolatkhah; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; history of reading; library and information science; literacy; national movements; oral history; popular education; popular reading; reading habits; reading practices; user studies; youth culture; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the cultural history of children’s reading. It is argued that it is important to apply a wider historical perspective to the contemporary debate on the rapid changes in children’s and young people’s reading habits, and that existing historical research rarely deals with reading as a practice, but rather with its institutional and textual conditions such as the school, the library system and children’s literature. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera en uppslutning kring den enda vägen : Om folkrörelsers modernisering i skuggan av det östeuropeiska systemskiftet

  Författare :Arne Ek; Sven E O Hort; Kerstin Jacobsson; Rolf Å Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Change of system; Democracy; Discourse; Eastern Europe; Hegemony; Labour movements; Tenants organization; Popular movements; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis is about some Swedish organizations that are connected to the labour movement and their actions to cope with the new hegemony around market liberalism. After the fall of the Soviet Union in the early 90-ties, the liberal order, meaning market economy and democracy reduced to the election of elites, has become totally domineering both in the western and in the former communist world. LÄS MER