Sökning: "institutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden institutionell teori.

 1. 1. Rätt, makt och institutionell förändring. En kritisk analys av myndigheters samverkan i barnahus

  Författare :Susanna Johansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; behandlingslogik; straffrättslig logik; makt; institutionell teori; rättssociologi; samordning; samverkan; institutionalisation; juridification; institutional change; child protection; social welfare investigations; crime investigations; treatment logic; criminal law logic; Barnahus; power; institutional theory; sociology of law; collaboration; coordination; brottsutredningar; sociala utredningar; barnskydd; institutionell förändring; juridifiering; institutionalisering;

  Sammanfattning : The overarching objective of the dissertation is to study inter-organisational collaboration processes and their associated consequences in a critical manner, with particular emphasis on the importance of law and power. The analysis of the empirical material, reflecting collaboration in the context of Barnahus on six locations in Sweden (collaboration under one roof regarding investigations of suspected crimes against children), has been undertaken in two stages: an initial empirical analysis and a second theoretically grounded re-analysis. LÄS MER

 2. 2. Malmö diskont en institutionell analys av en bankkris

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Tom Kärrlander; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Malmö diskont; bankkris; institutionell teori; banksed; revision;

  Sammanfattning : In 1817 the then fourteen-year old bank - Malmö diskont - was subjected to a bank run and the bank closed. At the time, Malmö diskont was one of three privately owned commercial banks. All three had to close as bank runs occurred on the other two banks as well. LÄS MER

 3. 3. Branschinteraktion och institutionell förändring Omvandling i två livsmedelsbranscher

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jessica Eriksson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; branschomvandling; institutionell förändring; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i de senaste decenniernas trend mot avreglering, marknadsintegration och andra politiska åtgärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för konkurrens. Konkurrens antas skapa dynamik och ge olika positiva effekter såsom innovationer, förnyelse och mångfald. LÄS MER

 4. 4. Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder En studie om kommersialisering och professionalisering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Handelshögskolan i Stockholm

  Författare :Joacim Larsson von Garaguly; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercialization; Professionalization; Sports; Non-profit sector; Kommersialisering; Professionalisering; Förändringsprocess; Ideell sektor; Idrottsförening; Sponsring; Legitimitet; Organisationsfält; Institutionell teori; Institutionell logik; Präglingskrafter; Hybridorganisationer; Ambidexterity; Kombinatorisk sektor; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Change in the cage Exploring an organisaitonal field: Sweden's biofuel region

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christopher Nicol; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Institutional theory; organisational field change; institutional forces; structuration processes; triggers for change; Institutionell teori; organisatorisk fält förändring; institutionella krafter; struktureringsteori; processer; utlösare av förändring; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This Ph.D. thesis seeks to better understand how change occurs within a group of organisations. Aiming to make a contribution to institutional theory, it brings together three main schools, namely: old, new and neoinstitutionalism, in an integrative approach for understanding organisational field change. LÄS MER