Sökning: "förvaltningskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet förvaltningskunskap.

 1. 1. Reframing and Resolving Conflict : Israeli-Palestinian Negotiations 1988-1998

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karin Aggestam; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; Palestine; Political and administrative sciences; PLO; Israel; negotiations; peace process; Middle East; resolving; reframing; resolution; transformation; diplomacy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The mutual recognition between Israel and the PLO in 1993 signalled a major shift in the Israeli-Palestinian conflict. This study examines, both theoretically and empirically, the basic question of how meaning of conflict may change and how conflict may be resolved. LÄS MER

 2. 2. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. LÄS MER

 3. 3. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. LÄS MER

 4. 4. Medborgarna, politikerna och sjukvården : En studie av attityder och demokrati

  Detta är en avhandling från HB Lofta-Furahn, Markörvägen 24, 222 49 Lund

  Författare :Ronny Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The actors in focus here are the citizens and the politicians. We are studying their opinions on two central issues of health-care policy during the period 1981-1991. LÄS MER

 5. 5. Medborgardygd : Den europeiska staden och det offentliga rummets etos

  Detta är en avhandling från Natur och kultur

  Författare :Björn Badersten; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Novgorod; Florence; European history; ideal type; city; justice; temperance; fortitude; prudence; friendship; citizenship; citizen; Aristotle; civic virtues; Problem of order; virtue ethics; Moscow.; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad innebär det att vara en god medborgare? Frågan är lika enkel och tidlös som svaret är komplext och mångfacetterat. I grunden har det att göra med hur vi tänker politik. LÄS MER