Sökning: "Pharmacological sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 798 avhandlingar innehållade orden Pharmacological sciences.

 1. 1. Sperm Membrane Channels, Receptors and Kinematics Using boar spermatozoa for drug toxicity screening

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alejandro Vicente Carrillo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Plasma membrane; membrane channels; membrane receptors; kinematics; 3Rprinciples; spermatozoa; boar.;

  Sammanfattning : Internal fertilization usually implies that a spermatozoon, with intact attributes for zygote formation, passes all hurdles during its transport through the female genitalia and reaches the oocyte. During this journey, millions to billions of other spermatozoa perish. LÄS MER

 2. 2. Molecular Mechanisms of Resin Acids and Their Derivatives on the Opening of a Potassium Channel

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nina Ottosson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Voltage-gated ion channels play fundamental roles in excitable cells, such as neurons, where they enable electric signaling. Normally, this signaling is well controlled, but brain damage, alterations in the ionic composition of the extracellular solution, or dysfunctional ion channels can increase the electrical excitability thereby causing epilepsy. LÄS MER

 3. 3. Kinetic Models in Life Science — Contributions to Methods and Applications

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Joachim Almquist; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NLME modeling; kinetic models; FOCE; Mig1; cell-to-cell variability; pharmacokinetics; parameter estimation; ticagrelor; atrial fibrillation; Kv1.5;

  Sammanfattning : Kinetic models in life science combine mathematics and biology to answer questions from areas such as cell biology, physiology, biotechnology, and drug development. The idea of kinetic models is to represent a biological system by a number of biochemical reactions together with mathematical expressions for the reaction kinetics, i.e. LÄS MER

 4. 4. Pharmacoepidemiology of Antibiotics, Weak Opioids and Statins with Special Reference to Socioeconomic Aspects - an Ecological Approach

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Karin Henricson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Farmakologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; statins; weak opioids; antibiotics; effectiveness; socioeconomic factors; Ecologic studies; drug utilisation; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Entusiasmen över de stora landvinningarna inom läkemedelsområdet skuggas av en ökad medvetenhet om läkemedelsrelaterade problem samt av höga och ökande läkemedelskostnader. De bevisade effekterna i rigoröst kontrollerade kliniska prövningar motsvaras inte alltid av en förbättrad hälsa när läkemedlet når större spridning i samhället och sjukligheten bara blir en av många faktorer som styr läkemedelsanvändningen. LÄS MER

 5. 5. Pharmacokinetics - Effect Relations of Glibenclamide and its Metabolites in Humans

  Detta är en avhandling från Apoteken i Skåne, Stortorget 8, Lejonetpassagen, S-211 34 Malmö, Sweden. Fax: + 46 40 102230

  Författare :Tony S Rydberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; renal insufficiency.; insulin; glucose; non-insulin dependent; diabetes mellitus; pharmacodynamic modelling; pharmacodynamics; pharmaco-kinetics; HPLC method; Glibenclamide; sulphonylurea; metabolites; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling gäller glibenklamid som är vårt vanligaste läkemedel för oralt bruk i behandlingen av diabetes mellitus, typ 2 (åldersdiabetes). Glibenklamids upptag, fördelning, omsättning och utsöndring har studerats i detalj hos friska människor samt hos patienter med diabetes. LÄS MER