Sökning: "Political and administrative sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 172 avhandlingar innehållade orden Political and administrative sciences.

 1. 1. Mellan kunskap och politik : Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

  Författare :Mattias Örnerheim; Elin Wihlborg; Bo Persson; Gissur Ó Erlingsson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Offentlig förvaltning; hälso- och sjukvårdspolitik; historisk institutionalism; kvalitetsstyrning; kunskapsstyrning; Public administration; healthcare politics; historical institutionalism; quality management; knowledge management; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Social Sciences; Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att undersöka utvecklingen av kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ur ett historiskt-institutionellt perspektiv utifrån fallstudier och konceptuella analyser. Särskilt analyseras implikationer av utvecklingen med avseende på relationen mellan den medicinska professionen och det politiskt administrativa systemet samt konsekvenser för den politiska styrningen av sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Participation and Legitimacy : Actor Involvement for Nature Conservation

  Författare :Linn Rabe; Magnus Boström; Fred Saunders; Svein Jentoft; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Participation; legitimacy; multi-level; governance; actor involvement; marine protected areas; coastal management; public consultation; locals; nature resource conflict; public-private relations; HELCOM; Baltic Sea; Sweden; Deltagande; samråd; naturvård; miljöskydd; samhällsstyrning; länsstyrelse; naturreservat; marin förvaltning; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. LÄS MER

 3. 3. Mellan tystnad och tal : Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik

  Författare :Maria Carbin; Maud Eduards; Ulf Mörkenstam; Irene Molina; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Honour-related violence; immigrant girls; Postcolonial feminism; Political science; Discourse theory; subject positions; race ethnicity; gender; Gender studies; Genus; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : This thesis examines the contestations around the question of how violence against young women from ethnic minorities was articulated in Swedish public policy debates from 1995-2008. One core question investigated in this study is how the “new” problem of co called honour killings is categorised and understood within gender equality policies against violence and policies of immigrant integration. LÄS MER

 4. 4. Politisk institutionalisering : organisering av lokalt arbetsmiljöarbete

  Författare :Göran Bostedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political institutionalization; political insti¬tutions; occupational safety and health; policy analysis; im¬plementation studies; welfare state; central-local government relations; municipalities;

  Sammanfattning : The ways of organizing political problem solving in society are not static. A pluralistic dynamic society requires a continious reconsideration and adaption of its political in­stitutions, i.e. political institutionalization. LÄS MER

 5. 5. Contested Landscapes : social-ecological interactions between forestry and reindeer husbandry

  Författare :Tim Horstkotte; Jon Moen; Camilla Sandström; Micheline Manseau; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; Reindeer husbandry; forestry; adaptive capacity; arboreal lichens; snow; winter pasture; natural resource management; multiple use; land-use conflict; habitat fragmentation;

  Sammanfattning : Throughout northern Fennoscandia, reindeer husbandry is a central part in the cultural heritage of the Sámi people. In its history, Sámi culture and reindeer husbandry have undergone significant adaptations to environmental, social and political challenges. LÄS MER