Sökning: "Political and administrative sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 172 avhandlingar innehållade orden Political and administrative sciences.

 1. 1. Participation and Legitimacy Actor Involvement for Nature Conservation

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Linn Rabe; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; legitimacy; multi-level; governance; actor involvement; marine protected areas; coastal management; public consultation; locals; nature resource conflict; public-private relations; HELCOM; Baltic Sea; Sweden; Deltagande; samråd; naturvård; miljöskydd; samhällsstyrning; länsstyrelse; naturreservat; marin förvaltning; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. LÄS MER

 2. 2. Till vilken nytta? : Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Tom Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; The welfare state; The Swedish model; Discourse analysis; Conflicts; Institutions; Power; New forms of participation; Sweden; Democratic theory; Local democracy; Political participation; Political equality; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Politiskt deltagande är ett komplext studieobjekt. I denna studie har det politiska deltagandet studerats utifrån att det i grunden handlar om aktiviteter som syftar till att påverka offentliga beslut. LÄS MER

 3. 3. The "Other" Recreated : A Relational Approach to East-West Negotiations

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Erika Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Political and administrative sciences; East-West; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. LÄS MER

 4. 4. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. LÄS MER

 5. 5. Regime Stability and Foreign Policy Change : Interaction between Domestic and Foreign Policy in Hungary 1956-1994

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Tomas Niklasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; WTO; comecon; CMEA; gorbachev; antall; kádár; ethnic minorities; hungarian politics; hungary; political opposition; authoritarian regime; reference society; two-level game; stabilisers; foreign policy change; foreign debt; economic reform; democratisation; coercion; legitimacy; regime stability; political stability; warsaw pact; CSCE; OSCE; EU enlargement; NATO enlargement; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inrikes- och utrikespolitik kan inte alltid hållas åtskilda. Ett regeringsskifte på nationell nivå kan påverka landets utrikespolitik. På samma sätt kan ett lands utrikespolitiska agerande få inrikespolitiska återverkningar. LÄS MER