Sökning: "Josef Fahlén"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Josef Fahlén.

 1. 1. Structures beyond the frameworks of the rink : On organization in Swedish ice hockey

  Författare :Josef Fahlén; Martin Johansson; Per-Göran Fahlström; Ingemar Wedman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sport organizations; sport management; organizational structure; institutional theory; ice hockey clubs; professionalization; volunteers; amateurism; non-profit; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a dissertation on organization in Swedish ice hockey based on four articles. The purpose of the thesis is to contribute knowledge on the direction, management and practice of sport using Swedish elite ice hockey as an example. Knowledge is created by examining four separate but mutually contingent aspects of organizations. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av NHL : en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Författare :Jyri Backman; Bo Carlsson; Torbjörn Andersson; Josef Fahlén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen; Idrottsvetenskap; Sport Science; Elitserien; Amerikanska respektive europeiska sportmodellen;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER

 3. 3. En vandring längs välviljans väg : en studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien

  Författare :Niklas Hafen; Josef Fahlén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fotboll; Utveckling; Integration; Fred; Hälsa; Jämställdhet; HIV AIDS; Millenniedeklarationen; Agenda2030; Internationellt utvecklingsarbete; CSR; Idrott; Sport for Development and Peace; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to analyze Sport for Development and Peace (SDP) initiatives from the initiators, sponsors and donor’s perspective through the Scandinavian examples LdB FC For Life in South Africa and Open Fun Football Schools in Moldova. On this basis, it seeks to explore the relationship between rhetoric and practice surrounding both projects. LÄS MER

 4. 4. Deciding who is the best : Validity issues in selections and judgements in elite sport

  Författare :Annika Johansson; Eva Olofsson; Josef Fahlén; Mats Franzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; selections in sports; predictions of sport performance; assessment of sport performance; consequences of selections; judgement; judging; measurements; sport; validity; reliability; acroski; alpine skiing; rhythmic gymnastics; soccer.; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is about selection processes and processes of measuring and judging athletes in competitions in top-level sport. The purpose was to increase the knowledge of these processes and to analyse them from a validity perspective in order to contribute to the discussion of whether the “right” athletes are selected to participate in teams, competitions and games and whether the “right” athletes win. LÄS MER

 5. 5. Barn- och ungdomsidrott till salu : Om begär, immateriellt arbete och kommersialisering

  Författare :Jesper Karlsson; Karin Redelius; Åsa Bäckström; Magnus Kilger; Josef Fahlén; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : In recent decades scholars have noted a trend in Swedish child and youth sport, namely that businesses are emerging parallel to the Swedish Sports Confederation (SSC), Sweden’s leading ideally driven sports organisation. Despite this recent trend of businesses starting to organise child and youth sport, research on the phenomenon is as yet scarce. LÄS MER