Sökning: "Björn Johnson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn Johnson.

  1. 1. Policyspridning som översättning : Den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige

    Detta är en avhandling från Björn Johnson, Arbetslivsinstitutet, 205 06 Malmö

    Författare :Björn Johnson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy Translation; Political Translation; Social Constructivism; Policy Diffusion; Garbage Can Model; Methadone Maintenance Treatment; Institutional Theory; Family Doctor System; Sweden; Political and administrative sciences; policydiffusion; social konstruktivism; konstruktionism; soptunnemodellen; nyinstitutionell teori; metadonbehandling; husläkare; Sverige; politisk översättning; Översättning; policyöversättning; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag använder många offentliga beslutsfattare en stor andel av sin tid åt att söka introducera nya policies, program och tekniker. Medborgerligt missnöje med offentlig service och offentliga sparbeting gör att många beslutsfattare verkar i en turbulent omvärld, där förändringstrycket är stort. LÄS MER