Sökning: "logic of appropriateness"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden logic of appropriateness.

 1. 1. The Politics of Social Networks : : Interpersonal Trust and Institutional Change in Post-Communist East Germany

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Astrid Hedin; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; East Germany; PDS; SED; feminism; gender; political party; communicative action; logic of appropriateness; garbage-can decision-making; interpersonal trust; institutional change; social network; new institutionalism; structuration; Giddens; path-dependence; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur förändras organisationer? Medan statsvetenskaplig ny-institutionell teori är mer inriktad på att förklara varför institutioner är seglivade och svåra att förändra, så antar ekonomisk organisationsteori att organisationer relativt enkelt anpassar sig till omgivningens krav. Det sociala nätverks-perspektivet fokuserar de strukturer av samarbete och tillit som utvecklas mellan människor i och utanför organisationer och hur dessa strukturer kan begränsa och möjliggöra hur institutioner förändras. LÄS MER

 2. 2. Translating Foreign Ideas into Domestic Practices : Pharmaceutical Policies in Laos and Vietnam

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Kristina Jönsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; goal-means rationality.; logic of appropriateness; logic of consequentiality; implementation; policy formulation; transmission dynamics; globalisation; pharmaceuticals; NDP; National Drug Policy; Vietnam; Translation; Laos; policy diffusion; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Similar policies may be found in different countries. This, in turn, is an indication that policies travel. LÄS MER

 3. 3. The voice of the people? Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 1719–1772

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of historical, philosophical and religious studies, Umeå University

  Författare :Martin Almbjär; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Age of Liberty; audit; Diet of Estates; early modern state formation; eighteenth century; institutions; national debt; parliamentary committees; petitions; political participation; public office; supplications; taxes; trade privileges; Supreme Court; welfare; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is devoted to the study of who used the formal channels of interaction in the early modern era and why. It examines the full range of the political conversation in early modern Sweden, as seen in the supplications to the Diet in the Age of Liberty (1719–1772), and more specifically the supplications submitted to the parliamentary committee tasked with handling them, the Screening Deputation. LÄS MER

 4. 4. The intelligence discourse : the Swedish military intelligence (MUST) as a producer of knowledge

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Gunilla Eriksson; Gunilla Eriksson [Engvall]; Försvarshögskolan.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap; intelligence; intelligence analysis; knowledge; social practice; discursive practice; discourse; logic of appropriateness; Denkstil; Denkkollektiv; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish Military Intelligence and Security Directorate (MUST) is a producer of knowledge, a knowledge that is fundamental for decisionmaking in foreign and security policy. The intelligence knowledge production is often held as objective, value neutral, and with the intention of ‘speaking truth onto power’. LÄS MER

 5. 5. Titt-skåp för alla : en berättelse om hur Stockholm blev kulturhuvudstad

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Lena Porsander; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; Cultural Capital; Temporary Organization; Action Net; Imitation; Translation; Time-field; Isomorphism; Heteromorphism; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : How does a city become a Cultural Capital? This was the main question asked in the field study that is the basis of the present thesis. The study consisted in observing, at close range, the process of organizing the big event, but also to some extent the Cultural Capital Year itself (in the thesis reported as a photo-linguistic montage). LÄS MER