Sökning: "platser"

Visar resultat 1 - 5 av 228 avhandlingar innehållade ordet platser.

 1. 1. Öländska platser anslagstavlor i synliggörandets geografi

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Christer Foghagen; Lars Aronsson; Tom Mels; Per Olof Hallin; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Turism; plats; Öland; platsskapande; rum; lokal- och regional utveckling; relationell teori; ekonomisk geografi; humanistisk geografi; mat- och odlingstraditioner; konst; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative excursion into the concept of place creation and place construction. It departures from the way place is discussed within both relational theory and humanistic geography. LÄS MER

 2. 2. Gudarnas platser : Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Swedish Science Press

  Författare :Per Vikstrand; Svante Strandberg; Bente Holmberg; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; onomastics; place-names; toponymy; ancient Scandinavian religion; sacral names; holy places; Sweden; Uppland; Södermanland; Västmanland; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is the employment of a material-based investigation to create a platform for further research into sacral place-names in Scandinavia. The objective has been to delimit and evaluate a corpus of potential sacral place-names within an area selected for study, i.e. LÄS MER

 3. 3. Platser för rovdjursturism? Vargar, människor och utveckling i Norra Värmland

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Ednarsson; Klas Sandell; Dieter Mueller; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Värmland; newspaper; land-use conflicts; place; landscape; tourism; human geography; Hagfors; Torsby; large arnivores; wolves; attidudes; carnivore tourism; actors; development; mass media; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : The thesis explores the attitudes towards large carnivores as a resource for tourism in northern Värmland. The purpose is to study the carnivore issue and the problems of carnivore tourism from a geographical perspective in order to illustrate the differences and connections between different approaches to a controversial and a potential rural resource. LÄS MER

 4. 4. Platser för rovdjursturism? : Vargar, människor och utveckling i Norra Värmland

  Detta är en avhandling från Karlstad : Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för geografi och turism, Karlstads Universitet

  Författare :Marcus Ednarsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rovdjursturism Vargar Människor Utveckling Norra Värmland; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Learning Destinations The complexity of tourism development

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Laila Gibson; Sven-Erik Karlsson; Lars Aronsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. LÄS MER