Sökning: "entreprenörer"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet entreprenörer.

 1. 1. Jakten på Entreprenörer Om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen

  Detta är en avhandling från Ekonomihögskolan

  Författare :Karin Berglund; Mälardalens högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Entrepreneurship; Regional development; Discourse; Dialogue; Aspects of entrepreneurship; Discursive collisions; Entrepreneurship web; Interactive critical research;

  Sammanfattning : Entrepreneurs are expected to play a crucial role in times of unemployment and economical regression. A “hunt for entrepreneurs” can thus be said to be occurring as they appear to be people who can save nations, societies, and companies in troublesome situations. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörer som redovisare : bokslutsprocessen i Gasellföretag

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Marita Blomkvist; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Financial accounting; the year-end procedures; participation; entrepreneurship; entrepreneurs; agency-theory; fast growing firms; Gazelle firm;

  Sammanfattning : Entrepreneurs seem to be highly valuable for the firms in which they are involved. However, the knowledge of the role of accounting in a context of entrepreneurship is limited. LÄS MER

 3. 3. Småländsk världsindustri - en studie om entreprenörer och kluster 1950-2002

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Carl Johan Roubert; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinell studie; verkstadsindustri; truckindustri; företagshistoria; kluster; entreprenörskap; entreprenörer;

  Sammanfattning : The thesis describes and analyzes six companies’ origins and development over the period 1950-2002, a time when the Swedish industrial sector was dominated by companies that were formed in the early 1900s. The firms, situated in the same region, have after an eventful journey become world leaders in the segment of machines with capacity to lift more than five tonnes. LÄS MER

 4. 4. Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxt en penroseisk syn på regional tillväxt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Selegård; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxt; Entreprenörer; Småföretag; Regional Utveckling; Partnerskap; Intentioner; Orsaksförklaringar; Penrose; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Regional utveckling har fått större betydelse de senaste årtiondena. En mer liberal frihandelsstruktur antas ha bidragit till en ökad globalisering, vilket lett fram till en ökad konkurrensutsatthet. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörers delaktighet i att producera redovisning

  Detta är en avhandling från Halmstad : candinavian Institute for Research in Entrepreneurship, SIRE

  Författare :Marita Blomkvist; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Financial accounting; annual report; entrepreneurs; construct; extern rapportering; årsredovisning; entreprenörer; producera;

  Sammanfattning : Entrepreneurs seem to be highly valuable for the firms in which they are involved. However, the knowledge of the role of accounting in a context of entrepreneurship is almost non-existent. LÄS MER