Sökning: "lokal utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade orden lokal utveckling.

 1. 1. Learning Destinations : The complexity of tourism development

  Författare :Laila Gibson; Sven-Erik Karlsson; Lars Aronsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. LÄS MER

 2. 2. Äldreomsorg och lokal utveckling- Ömsesidighet som medel

  Författare :Eva-Marie Björklund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg i glesbygd; lokal utveckling; kooperativ; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att äga rum : En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar

  Författare :Svante Karlsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Tor Selstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skogsägare; äganderätt; landsbygdsutveckling; lokal utveckling; Värmland; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Karlsson, S. 2007: Att äga rum. En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar. (Ruling Spaces. LÄS MER

 4. 4. Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling : en studie av miljöfrågan i tillväxtsamhället

  Författare :Björn Forsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sustainable development; economic growth; Local Agenda 21; economism; ecological modernisation; social ecology; dialectic; ecological compromises;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse sustainable development as a political challenge at the local level of governance. It explores how local organisation for sustainable development (LA21, a short form of local Agenda 21) is influenced by economic conditions in contemporary society, as well as the specific conditions in the local context. LÄS MER

 5. 5. Företagares agerande för hembygdens utveckling

  Författare :Lisa Bois; Darush Yazdanfar; Saeid Abbasian; Ulrika Sjödin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mundane Societal Entrepreneurship; Entrepreneurial Motivation; Attributes for Local Area Development; vardagligt samhällsentreprenörskap; entreprenörens drivkraft; faktorer för lokal utveckling;

  Sammanfattning : This thesis describes the connection between mundane societalentrepreneurship and local area development in a rural sparsely populatedcontext. It is a qualitative study from a holistic view on the actors. The empiricalwork consists of three deep case studies from one of the most sparsely populatedregions in Europe. LÄS MER