Sökning: "Uppland"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade ordet Uppland.

 1. 1. Medeltidskyrkan i Uppland : restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet

  Författare :Lotta Gustafsson; Johan Mårtelius; Kerstin Barup; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; HUMANITIES; Architecture; Conservation and Restoration; medieval churches; material conservation; spatial renewal; redesign; Uppland; Sweden – 20th century; Architecture; Arkitektur; Historical cultures; Historiska kulturer; Church studies; Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this work is to illuminate the history of restoration in 20th century Sweden by studying restorations of medieval Uppland churches, in the hope of highlighting the debate and conflicts surrounding the ideologies forming the framework of church restorations and identifying the crucial considerations. It is an attempt to depicting church restorations with the focus of attention on the function of the church interior, but also on ways of achieving a credible design appropriate to the present. LÄS MER

 2. 2. Orangerier : orangerier vid vallonbruk i Uppland

  Författare :Jan G. Holmberg; Jadwiga Krupinska; Torbjörn Jilar; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; orangeries; 18th century Sweden; Walloon furnaces; farden history; horticulture; Architecture; Arkitektur; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the reception and development of the orangery in the county of Uppland, Sweden, during the 18th century. A main obstacle for the gardeners and their governors must have been the local climate in Uppland, a county at the south border of Norrland, the very north part of Sweden. LÄS MER

 3. 3. I bronsålderns gränsland : Uppland och frågan om östliga kontakter

  Författare :Karin Ojala; Anders Kaliff; Susanne Thedéen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Late Bronze Age; Early Iron Age; archaeology; archaeological cultures; contacts; interaction; networks; borders; nationalism; politics; bronze axes; Mälar celts; Akozinsko-Melarskie celts; Ananino celts; Ananino culture; ceramics; inhumation graves; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sweden; northern Sweden; Baltic Sea; Russia; Soviet Union; Yngre bronsålder; tidig järnålder; arkeologi; arkeologiska kulturer; kontakter; interaktion; nätverk; gränser; nationalism; politik; bronsyxor; mälardalsyxor; akozinsko-melarskie yxor; ananinoyxor; ananinokultur; keramik; inhumationsgravar; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sverige; norra Sverige; Östersjön; Ryssland; Sovjetunionen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : In archaeological research, the province of Uppland has often been viewed as the northern ‘periphery’ of the Nordic Bronze Age region. At the same time, many researchers have also emphasized the distinctive and ‘independent’ regional character of Uppland and northern Mälardalen. LÄS MER

 4. 4. Gustav I:s arv och eget i Uppland : en godsmassas framväxt, organisation och förvaltning

  Författare :Ulf Söderberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gustav I; kung av Sverige; 1496-1560; Uppland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kulturlandskapsförändring och samhällsutveckling : en undersökning av rumsliga förändringar av kulturlandskapet i Torstuna socken i Uppland från 0 till 1650

  Författare :Ulla Göranson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Torstuna; historia; Uppland; Torstuna socken socken stad ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER