Sökning: "Christer Foghagen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christer Foghagen.

  1. 1. Öländska platser anslagstavlor i synliggörandets geografi

    Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Christer Foghagen; Karlstads universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography; Turism; plats; Öland; platsskapande; rum; lokal- och regional utveckling; relationell teori; ekonomisk geografi; humanistisk geografi; mat- och odlingstraditioner; konst; Kulturgeografi; Human Geography; Cultural Economy; Kulturekonomi;

    Sammanfattning : This thesis is an explorative excursion into the concept of place creation and place construction. It departures from the way place is discussed within both relational theory and humanistic geography. LÄS MER