Sökning: "globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet globalisering.

 1. 1. Medborgarskap och globalisering : den diskursiva konstruktionen av politisk identitet

  Författare :Ulrika Olausson; Stig Arne Nohrstedt; Birgitta Höijer; Peter Dahlgren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study takes as its point of departure the theorizing on citizenship and globalization. Today it is common to discuss a “flexible” citizenship beyond the paradigm of the nationstate, which, besides its legal aspects of rights and obligations, also includes identification with and participation in various communities, primarily political ones. LÄS MER

 2. 2. Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning : utveckling eller konflikt?

  Författare :Jonas Grundberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Business and economics; Ekonomi; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Coping with Learning through a Foreign Language in Higher Education in Rwanda

  Författare :Anne Marie Kagwesage; Ingrid Andersson; Sven Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Higher education; foreign instructional language; Rwanda; students’ learning; translanguaging; globalisation; Högre utbildning; undervisning på främmande språk; Rwanda; lärande; gränsöverskridande språkande; globalisering;

  Sammanfattning : The overarching aims of this thesis are to investigate how students in higher education in Rwanda experience learning through the medium of a foreign language, mainly English, and the strategies they employ in order to successfully complete their university studies during a period of both language and educational change. Taking a sociocultural perspective, the thesis subscribes to a qualitative research design. LÄS MER

 4. 4. Risse als Weltspur: Die ästhetische Verarbeitung von Globalisierung im Werk von Botho Strauß

  Författare :Sascha Prostka; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Botho Strauß; tyskspråkig samtidslitteratur; globalisering; systemteori; litterär analys; essä; prosa; drama; Tyskland;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker och kartlägger hur globaliseringen bearbetas litterärt-estetiskt hos den tyskspråkiga författaren Botho Strauß (född 1944). Resultaten visar hur globaliseringen används, speglas och diskuteras i författarens texter sedan 1960-talet. Det globaliseringskoncept alt. LÄS MER

 5. 5. Hemmet och världen. Rumsliga perspektiv på medieanvändning

  Författare :Magnus Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :medieanvändning; rumslighet; geografi; rumslig praktik; hemmets väggar; Mediekonsumtion; mediering; mediekultur; plats och rum; vardagsliv; identitet; globalisering;

  Sammanfattning : I Hemmet och världen studeras de rumsliga aspekterna av mediernas närvaro i människors vardagsliv. Med geografisk utgångspunkt i hemmet och världen argumenteras för att meideanvändningen är en rumslig praktik i flera bemärkelser. För det första används medier för att markera och manifestera hemmet; medier som hemmets väggar. LÄS MER