Sökning: "Värmland"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet Värmland.

 1. 1. Förflutna rum : landskapets neolitisering i sydvästra Värmland : Rooms of the past. The neolithization of the landscape in southwestern Värmland, Sweden

  Författare :Curry Heimann; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Neolithization; landscape archaeology; Värmland; Late Neolithic; stone cists; gallery graves; architectural theory; Rock Art; pollen analysis; Western Sweden;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to study the effect of the Stone Age neolithization process on the human landscape. The landscape should here not be reduced to an arena for human actions provided by nature, but instead be viewed as something continuously being created by man, in a mental as well as in a physical sense. LÄS MER

 2. 2. Myrvegetation i sydvästra Värmland

  Författare :Sven Fransson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Wetlands; Swamps; Våtmarker; Växtekologi; myrar; Växtsamhällen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Platser för rovdjursturism? : Vargar, människor och utveckling i Norra Värmland

  Författare :Marcus Ednarsson; Klas Sandell; Dieter Mueller; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Värmland; newspaper; land-use conflicts; place; landscape; tourism; human geography; Hagfors; Torsby; large arnivores; wolves; attidudes; carnivore tourism; actors; development; mass media; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : The thesis explores the attitudes towards large carnivores as a resource for tourism in northern Värmland. The purpose is to study the carnivore issue and the problems of carnivore tourism from a geographical perspective in order to illustrate the differences and connections between different approaches to a controversial and a potential rural resource. LÄS MER

 4. 4. Att äga rum : En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar

  Författare :Svante Karlsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Tor Selstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skogsägare; äganderätt; landsbygdsutveckling; lokal utveckling; Värmland; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Karlsson, S. 2007: Att äga rum. En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar. (Ruling Spaces. LÄS MER

 5. 5. Sommargås och Stjärnberg : Studier i svenska nötkreatursnamn : studies in Swedish cattle names

  Författare :Katharina Leibring; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; onomastics; animal names; cattle names; buonyms; dialectology; name semantics; name giving; socioonomastics; Sweden; Värmland; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with given names of cattle, i.e. cows, bulls and oxen in Sweden from the early18th century until the present day. LÄS MER