Sökning: "Jukkasjärvi"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Jukkasjärvi.

 1. 1. Learning Destinations The complexity of tourism development

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Laila Gibson; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. LÄS MER

 2. 2. Äktenskap i Sápmi Giftermålsmönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, 1722-1895

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gabriella Nordin; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; äktenskap; giftermålsmönster; nuptialitet; Sápmi; norrland; kolonisation; samer; etnicitet; ackulturation; 1700-tal; 1800-tal; Sverige; Karesuando; Jukkasjärvi; Jokkmokk; Gällivare; lappförsamlingar; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis explores a period in Northern Sweden when contacts between Sami and non-Sami became more frequent as the colonisation progressed. The investigated period is 1722-1895 and eight parishes in northern Sweden are under study. Both the northern as well as the southern Sami area are represented. LÄS MER

 3. 3. Verbböjningar i jukkasjärvifinskan

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lennart Pettersson; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dialect; North Sweden; Jukkasjärvi Finnish; verb inflections; standard Finnish: comparisons;

  Sammanfattning : This work deals with verb inflections in a Finnish dialect spoken by descedants of Finnish-speaking settlers in northern Sweden. The dialect has been given the name Jukkasjärvi Finnish, as the main area where it is spoken lies within the parish of Jukkasjärvi. LÄS MER

 4. 4. Recent Finnish loanwords in Jukkasjärvi Lappish

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nils Erik Hansegård; Uppsala universitet.; [1967]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER