Sökning: "Dieter Mueller"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Dieter Mueller.

 1. 1. Investigation of corrosion properties of metals for degradable implant applications

  Författare :Karin Beaussant Törne; Jonas Weissenrieder; Wolf-Dieter Mueller; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biodegradable; metal; zinc; magnesium; corrosion; electrochemistry; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : Nedbrytbara metaller utgör en ny klass av biomaterial med potential attersätta permanenta material i tillfälliga applikationer. Detta för att minskarisken för långvariga biverkningar. LÄS MER

 2. 2. Platser för rovdjursturism? : Vargar, människor och utveckling i Norra Värmland

  Författare :Marcus Ednarsson; Klas Sandell; Dieter Mueller; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Värmland; newspaper; land-use conflicts; place; landscape; tourism; human geography; Hagfors; Torsby; large arnivores; wolves; attidudes; carnivore tourism; actors; development; mass media; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : The thesis explores the attitudes towards large carnivores as a resource for tourism in northern Värmland. The purpose is to study the carnivore issue and the problems of carnivore tourism from a geographical perspective in order to illustrate the differences and connections between different approaches to a controversial and a potential rural resource. LÄS MER