Sökning: "social disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 342 avhandlingar innehållade orden social disorder.

 1. 1. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 2. 2. Social Phobia The Family and the Brain

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Tillfors; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Anticipation; anxiety; avoidant personality disorder; family history; fear; neuroimaging; positron emission tomography; regional cerebral blood flow; social phobia; symptom provocation; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The present thesis investigated family history and neurobiology of social phobia. Social phobia is a disabling disorder characterized by a marked fear of scrutiny in a variety of social situations. LÄS MER

 3. 3. Krisgrupper och spontant stöd : Im insatser efter branden i Göteborg 1998

  Detta är en avhandling från Tuija N. Kristofersson, Jakobssons väg 13, S-295 35 Bromölla, SWEDEN

  Författare :Tuija Nieminen Kristofersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; post traumatic stress disorder PTSD; professional and voluntary social work; emergent organizations; professional jurisdiction and abstraction; social network; disaster; collective mourning; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Efter diskoteksbranden i Göteborg 1998, då 63 ungdomar dog och långt fler skadades, öppnades över 100 krisgrupper och krisjourer av stadsdelsförvaltningar, sjukhus och frivilligorganisationer. Avhandlingen bygger på intervjuer med 21 drabbade och 29 företrädare för olika krisgrupper. LÄS MER

 4. 4. Liksom vinden under fågelns vingar Om kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ

  Författare :Majen Espvall; Majen Espwall; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; social network; social support; women; undefined musculoskeletal disorder; mothering; legitimacy; negotiation; Kvinnor; sociala förhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Martin Bergström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Samhällsvetenskaper; kliniskt urval; unga vuxna; långtidsuppföljning; Sense of coherence; SOC; KASAM; Känslan av sammanhang; utfall; uppförandestörning; conduct disorder;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling innehåller en huvudstudie och en delstudie. Syftet med huvudstudien var att följa upp en grupp ungdomar som hade blivit diagnostiserade med uppförandestörning (n=351) i det unga vuxenlivet. LÄS MER