Sökning: "social disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 396 avhandlingar innehållade orden social disorder.

 1. 1. Social Phobia : The Family and the Brain

  Författare :Maria Tillfors; Christer Allgulander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Anticipation; anxiety; avoidant personality disorder; family history; fear; neuroimaging; positron emission tomography; regional cerebral blood flow; social phobia; symptom provocation; Psykologi; Psychology; Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The present thesis investigated family history and neurobiology of social phobia. Social phobia is a disabling disorder characterized by a marked fear of scrutiny in a variety of social situations. LÄS MER

 2. 2. Krisgrupper och spontant stöd : om insatser efter branden i Göteborg 1998

  Författare :Tuija Nieminen Kristofersson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; post traumatic stress disorder PTSD; professional and voluntary social work; emergent organizations; professional jurisdiction and abstraction; social network; disaster; collective mourning; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the organized professional process and the spontaneous integrating and unifying process after the discotheque fire in Gothenburg 1998, when 63 young people died. Over a hundred crisis groups and duty centres were opened for the affected people. LÄS MER

 3. 3. Liksom vinden under fågelns vingar : Om kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer

  Författare :Majen Espvall; Lennart Nygren; Klas Borell; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social network; social support; women; undefined musculoskeletal disorder; mothering; legitimacy; negotiation; Social work; Socialt arbete; Kvinnor; sociala förhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En lektion i gemenskap : Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille

  Författare :Jannete Hentati; Annika Rabo; Maria Olson; Kristina Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; compulsary education; national community; cross pressure; order and disorder; Malmö and Marseille; Lärare; obligatorisk utbildning; nationell gemenskap; korstryck; ordning och oreda; Malmö och Marseille; socialantropologi; Social Anthropology;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studie tar sin utgångspunkt i ett jämförande fältarbete bland lärare på högstadieskolor i två sydligt situerade storstäder i Europa: Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike. Studiens fokus ligger på hur lärare begripliggör och brottas med sitt uppdrag att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationell gemenskap och sammanhållning. LÄS MER

 5. 5. Environmental and Genetic Influences in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and its Comorbidities

  Författare :Andrea Johansson Capusan; Preben Bendtsen; Henrik Larsson; Ina Marteinsdottir Marteinsdottir; Jaakko Kaprio; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Research in past decades has demonstrated the persistence of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) into adulthood, but many questions regarding prevalence, causes, and comorbidities of ADHD in adults remain to be investigated. Previous research focusing on childhood ADHD identified high heritability. LÄS MER