Sökning: "social disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 358 avhandlingar innehållade orden social disorder.

 1. 1. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 2. 2. Social Phobia The Family and the Brain

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Tillfors; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Anticipation; anxiety; avoidant personality disorder; family history; fear; neuroimaging; positron emission tomography; regional cerebral blood flow; social phobia; symptom provocation; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The present thesis investigated family history and neurobiology of social phobia. Social phobia is a disabling disorder characterized by a marked fear of scrutiny in a variety of social situations. LÄS MER

 3. 3. Krisgrupper och spontant stöd : Im insatser efter branden i Göteborg 1998

  Detta är en avhandling från Tuija N. Kristofersson, Jakobssons väg 13, S-295 35 Bromölla, SWEDEN

  Författare :Tuija Nieminen Kristofersson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; post traumatic stress disorder PTSD; professional and voluntary social work; emergent organizations; professional jurisdiction and abstraction; social network; disaster; collective mourning; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the organized professional process and the spontaneous integrating and unifying process after the discotheque fire in Gothenburg 1998, when 63 young people died. Over a hundred crisis groups and duty centres were opened for the affected people. LÄS MER

 4. 4. Liksom vinden under fågelns vingar Om kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ

  Författare :Majen Espvall; Majen Espwall; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; social network; social support; women; undefined musculoskeletal disorder; mothering; legitimacy; negotiation; Kvinnor; sociala förhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Managing the contradictions Recovery from severe mental disorders

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Författare :Alain Topor; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychosis; severe mental disorder; schizophrenia; recovery; users perspective; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : One of the assumptions made when mental problems are defined as a medical problem is that certain problems, certain diagnoses, are chronic. Nevertheless, a substantial number of follow-up studies have shown that the course of development in patients with these diagnoses is neither uniform nor chronic. LÄS MER