Sökning: "projects"

Visar resultat 1 - 5 av 1904 avhandlingar innehållade ordet projects.

 1. 1. Transnational Projects within Multinational Corporations

  Författare :Katarina Lagerström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Transnational projects; projects; multinational; MNCs; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The complexity of organizing and managing the operations within multinational corporations (MNCs) has increased over the recent decades. This has led MNCs to utilize other organizational forms and mechanisms than the ones previously used for increasing collaboration and integration, but also for making use of knowledge developed at units within different countries accessible on a global basis within the corporation. LÄS MER

 2. 2. Projektledning i korta projekt : Observationer av projektledares arbete i multiprojektmiljö

  Författare :Andreas Nilsson; Anders Söderholm; Tomas Blomquist; Kim Wikström; Handelshögskolan vid Umeå universitet Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projects; Project management; Multi-project environment; Short-duration projects; Participant observation; Interview; Telecom; Meetings; Change; Guard;

  Sammanfattning : As most of the project management models were developed for larger projects, there is a lack of understanding of what project managers in short duration projects do. Short-duration projects are projects in multi-project environments lasting for a number of weeks rather than a number of months. LÄS MER

 3. 3. Avvikelsens mekanismer : Observationer av projekt i praktiken

  Författare :Markus Hällgren; Tomas Blomquist; Nils Wåhlin; Mats Engwall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projects; project management; loosely coupled systems; deviations; practice; Projekt; projektledning; löst kopplade system; avvikelser; praktik; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Bakgrund I det närmaste alla organisationer strävar efter att använda sina resurser så effektivt som möjligt. Vad som dock inte diskuterats i någon större utsträckning är att den starkt kopplade komplexa organisationen inte klarar av att bemöta ens den minsta avvikelsen utan att ägna den direkt uppmärksamhet. LÄS MER

 4. 4. Effectiveness in innovation : a study of software development projects

  Författare :Per Sundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Software development; projects; innovation; effectiveness; customer interaction;

  Sammanfattning : Companies must simultaneously focus on cost and time efficient product development as well as enabling radical and incremental innovation for long-term survival. The companies in the study from high-tech industries face the demands on innovation within their software development projects. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Integration in Product Development Projects

  Författare :Cecilia Enberg; Lars Lindkvist; Fredrik Tell; Mike Bresnen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Knowledge integration; Product development; Projects; Kunskapsintegration; Produktutveckling; Projekt; Product science; Produktforskning;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om kunskapsintegration i produktutvecklingsprojekt. Med kunskapsintegration avses processer av mål-orienterad interrelatering med syfte att dra fördel av de kunskapskomplementariteter som finns mellan individer som har differentierade kunskapsbaser. LÄS MER