Sökning: "komplexitet"

Visar resultat 1 - 5 av 213 avhandlingar innehållade ordet komplexitet.

 1. 1. Skolformens komplexitet elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Therése Mineur; Magnus Tideman; Thomas Strandberg; Helena Hemmingsson; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pupils with intellectual disability; upper secondary school; special schools; school organization; categorization; Handikappvetenskap; Disability Science;

  Sammanfattning : The Swedish upper secondary education consists of different types of schools. One type of school is the upper secondary for pupils who have assessed as having an intellectual disability. LÄS MER

 2. 2. Skolformens komplexitet : Elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Therese Mineur; Magnus Tideman; Thomas Strandberg; Helena Hemmingsson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pupils with intellectual disability; upper secondary school; special schools; school organization; categorization;

  Sammanfattning : The Swedish upper secondary education consists of different types of schools. One type of school is the upper secondary for pupils who have assessed as having an intellectual disability. LÄS MER

 3. 3. Om organiserad komplexitet : integration av organisering, lärande och kunnande

  Detta är en avhandling från Luleå : Avdelningen för industriell produktionsmiljö, Luleå tekniska universitet

  Författare :Sören Augustinsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. LÄS MER

 4. 4. Om organiserad komplexitet integration av organisering, lärande och kunnande

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Sören Augustinsson; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. LÄS MER

 5. 5. Att hantera cellmetabolismens komplexitet Meningsskapande genom visualisering och metaforer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mari Stadig Degerman; Lena Tibell; Jonte Bernhard; Marianne Ødegaard; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Den molekylära livsvetenskapen är ett av de mest snabbväxande fälten inom naturvetenskap. Biokemi är en aktör inom detta tvärvetenskapliga fält, tillsammans med bland annat cellbiologi och genetik. En konsekvens är att läroböckerna ständigt sväller i omfång. LÄS MER