Sökning: "Scandinavian languages - general"

Visar resultat 1 - 5 av 138 avhandlingar innehållade orden Scandinavian languages - general.

 1. 1. Som-satser med och utan som

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ulla Stroh-Wollin; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; relative clauses; embedded wh-questions; clefts; complementizers; complemen-tizer omission; subject–non-subject asymmetries; split CP; Swedish; Scandinavian; English; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with different types of subordinate clauses in Scandinavian and English, e.g. relative clauses and subordinate wh-questions, that all share the characteristic of having a visible or invisible constituent in a pre-complementizer position (spec-CP). LÄS MER

 2. 2. ”Kalla mig inte mamsell!” En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Marcus Axelsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; translation; Scandinavia; Descriptive Translation Studies; culture-specific elements; translation strategies; Bourdieu; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present study deals with the work and practice of three Scandinavian translators, namely Kjell Olaf Jensen (Norwegian), Marianne Öjerskog (Swedish) and Agnete Dorph Stjernfelt (Danish). The main question of the thesis is what strategies the translators use when translating culture-specific elements from French and English. LÄS MER

 3. 3. Middelnedertyske låneord i islandsk diplomsprog frem til år 1500

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Veturliði Óskarsson; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Old Icelandic; Nordic Languages; Middle Low German; deed; letter; charter; loanword; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The main aim of this dissertation is to examine and throw light on occurrences and use of loanwords of Middle Low German (MLG) origin in Icelandic deeds of the period c. 1200-1500, and at the same time to test my hypothesis that the MLG influence on the Nordic languages in Scandinavia reached Iceland by the first half of the 14th century, i.e. LÄS MER

 4. 4. Jóns saga helga i AM 234 fol. och AM 221 fol. Diplomatariska utgåvor med paleografisk och ortografisk kommentar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulla-Britt Lundqvist; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Old Icelandic; Nordic languages; diplomatic edition; Jóns saga helga; AM 234 fol.; AM 221 fol.; palaeography; orthography; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The medieval Icelandic manuscript AM 234 fol. contains i.a. a version of Jóns saga helga. LÄS MER

 5. 5. Gudarnas platser : Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Swedish Science Press

  Författare :Per Vikstrand; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; onomastics; place-names; toponymy; ancient Scandinavian religion; sacral names; holy places; Sweden; Uppland; Södermanland; Västmanland; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is the employment of a material-based investigation to create a platform for further research into sacral place-names in Scandinavia. The objective has been to delimit and evaluate a corpus of potential sacral place-names within an area selected for study, i.e. LÄS MER