Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden socialt kapital.

 1. 1. Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Julia Grosse; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; trust; concepts; Sweden; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; tillit; begrepp; Sverige; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 2. 2. Barns och ungdomars bilder av poliser En studie i två lokala sammanhang

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linneúniversitetet

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Linnéuniversitetet.; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER

 3. 3. Småbarnsföräldrars vardagsliv. Omsorg, moral och socialt kapital

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Therese Wissö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parenthood; family practices; moral; care; social capital; gender ideology;

  Sammanfattning : This thesis is a study about the everyday lives of Swedish parents of small children. The empirical data comprises individual interviews, couple interviews and focus groups with 30 parents, as well as focus group interviews with 22 child health nurses in order to investigate their perception of parent’s daily lives and need for support. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Peter Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; övergångsregim; socialt kapital; utbildning; riskpremie; risk; arbetslöshet; heltidsarbete; deltidsarbete; blind alley-jobs;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför är arbetslösheten bland ungdomar i Sverige tre gånger högre än arbetslösheten bland 25-64 åringar? Har kontakter och nätverk betydelse för ungdomsarbetslösheten? Den tes som drivs i denna avhandling menar att kontakter i form av överbryggande socialt kapital har betydelse för ungdomars möjlighet att få jobb och att ungdomars brist på socialt kapital leder till att de är mer arbetslösa än vuxna. Dagens övergångsregim vad gäller ungdomars övergång från skola till arbetsmarknad stimulerar inte ungdomarna till att formera ett överbryggande socialt kapital. LÄS MER

 5. 5. Små lån, fattiga vänner Om betydelsen av symboliskt och socialt kapital för mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, 2002-2006

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Emilia Liljefrost; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; microfinance; poverty reduction; categorizing the poor; international discourse; Kenya; symbolic capital; social capital; habitus; taste; trust; norms; Christianity; social belonging; entrepreneurship; Kenya; fattigdomsbekämpning; finansiella tjänster; mikrokrediter; mikrofinans; socialt kapital; symboliskt kapital; smak; habitus; sociala sammanhang; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate how poor people are viewed on an international policy level and what role the social context has for microfinance users. The study uses research methods such as text analysis, interviews and observations. LÄS MER