Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden socialt kapital.

 1. 1. Småbarnsföräldrars vardagsliv. Omsorg, moral och socialt kapital

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Therese Wissö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parenthood; family practices; moral; care; social capital; gender ideology;

  Sammanfattning : This thesis is a study about the everyday lives of Swedish parents of small children. The empirical data comprises individual interviews, couple interviews and focus groups with 30 parents, as well as focus group interviews with 22 child health nurses in order to investigate their perception of parent’s daily lives and need for support. LÄS MER

 2. 2. Barns och ungdomars bilder av poliser En studie i två lokala sammanhang

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linneúniversitetet

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Ulla Melin Emilsson; Kerstin Johansson; Martin Börjesson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER

 3. 3. Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trust; concepts; Sweden; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; begrepp; Sverige; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 4. 4. Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trust; concepts; Sweden; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; tillit; begrepp; Sverige; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Peter Håkansson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; övergångsregim; socialt kapital; utbildning; riskpremie; risk; arbetslöshet; heltidsarbete; deltidsarbete; blind alley-jobs;

  Sammanfattning : Youth unemployment in Sweden has reached record levels during the first decade of the 21st century. In 1970, the unemployment rate for 20-24 year olds was approximately 2%. Now, forty years later, this rate has risen to 20%. Relative youth unemployment (youth unemployment in relation to unemployment for the 25-64 year olds) has also risen. LÄS MER