Sökning: "Turism"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade ordet Turism.

 1. 1. Plats för kulturarv och turism Grythyttan - en fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Lotta Braunerhielm; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography; plats; kulturarv; turism; identitet; upplevelser; måltid; destination; Grythyttan; Bergslagen; place; cultural heritage; tourism; identity; experience; meal;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the tension between cultural heritage and tourism development. A case study was carried out in Grythyttan, a cultural-historical place, located in the municipality of Hällefors in Bergslagen. The central aim of the study is to explore, understand and interpret the tensions between cultural heritage and tourism. LÄS MER

 2. 2. Destinationsmarknadsföring : en studie av turism ur ett producentperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Yvonne von Friedrichs Grängsjö; Yvonne von Friedrichs Grängsjö; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Destinationsmarknadsföring; relationer; nätverk; interaktion; Business Administration; företagsekonomi; tourism; destination marketing; relationships; network; co-operation; competition; norms; Marknadsundersökning; turism; marknadsföring; företagssamarbete; marknadsanalys; marknadsforskning; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : The analysis of the marketing of a tourist destination brings into question quite different issues than those that apply to a single company. The marketing of a tourist destination demands the participation of many stakeholders, because of the complexity of the tourist product and the fact that the production and the consumption of the product both take place at the destination. LÄS MER

 3. 3. Natur och kultur som turistiska produkter : En början till en sociologisk analys

  Detta är en avhandling från Karlstad

  Författare :Sven-Erik Karlsson; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Turism; turism och sociologisk teori; varugörande av natur och kultur; turismproduktion; turismkonsumtion; konsekvensenser av turism;

  Sammanfattning : Abstract.Författare: Sven-Erik Karlsson.Titel: Natur och kultur som turistiska produkter- en början till en sociologisk analys. Språk: Svenska. LÄS MER

 4. 4. Om organisering av turism : Studier av turismens samarbetsorganisationer i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Per Grängsjö; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Organisation; Co-organisations; Tourism; Tourist Destinations; Institutions; Organisational fields;

  Sammanfattning : This thesis is about the organisation of tourism, with an emphasis on the regionally active co-organisations that co-ordinate and market tourist products. The main aim is to create understanding of tourism?s regional co-organisations through identifying, describing and problematising the institutional structures and institutional processes that comprise tourism promotional work. LÄS MER

 5. 5. The Second Wave : The Urak Lawoi After the Tsunami in Thailand

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Lotta Ann-Charlotte Granbom; Ann-Charlotte Granbom; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urak Lawoi; Tsunami; landrättigheter; Thailand; Havsnomader; ursprungsfolk; Ko Lanta; visuell antropologi; havsfolk; turism; sårbarhet; religion; Urak Lawoi; Chao Ley; sea nomads; sea gypsies; sea people; Thailand; disaster; vulnerability; resilience; tourism development; land policies; Indigenous people; Religion; Ko Lanta; visual anthropology; Turismvetenskap;

  Sammanfattning : Urak Lawoi är en ursprungsbefolkning i Andamansjön som bl.a. bor på kända turistöar som Phuket, Phi Phi, Ko Lanta Yai och Ko Lipe utanför Thailands västkust. Deras språk och kultur skiljer sig från övriga thailändares, inte minst ifråga om kunskap att navigera på havet. LÄS MER