Sökning: "samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 369 avhandlingar innehållade ordet samarbete.

 1. 1. Samarbete genom samtal En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotte Lundgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Communication; discourse analysis; conversation analysis; professional discourse; team; teamwork; multiprofessional collaboration; interprofessional collaboration; rehabilitation; pain; kommunikation; samtalsanalys; diskursanalys; kommunikationsetnografi; verksamhetsanalys; team; teamarbete; multiprofessionellt samarbete; interprofessionellt samarbete; rehabilitering; smärta; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket;

  Sammanfattning : The thesis investigates team talk and team collaboration from a dialogical perspec­tive, and is based on video recordings of 15 multi­professional team conferences involving a pain rehabilitation team. The analyses also draw upon a vast material of interviews, field notes and documents collected during almost a year of fieldwork at the clinic. LÄS MER

 2. 2. Samarbete = Samverkan? : En fallstudie av AIMday vid Uppsala universitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristofer Severinsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; university-industry interaction; academic engagement; translation; boundary objects; material infrastructures; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : As society's main producers of knowledge, universities have been entitled a key role for innovation and economic growth. In most OECD countries, universities have adopted a linear technology transfer model through which intellectual products in the form of patents, licenses and new businesses, are transferred from academic research to industry. LÄS MER

 3. 3. Samarbete och lärande Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lisbeth Stedt; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cooperation; learning; organisational pedagogic; exchange of experience; task complexity; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis highlights collaboration among secondary school teachers as an example of employees' possibilities to learn from each other in collaboration. The purpose of the thesis is to throw light upon how employees shape conditions for cooperation, and the importance these conditions have for their possibilities to exchange experiences and influence each other’s task understanding, i. LÄS MER

 4. 4. Samarbete i gränsland Om relation och kommunikation i samarbete mellan skola och barnomsorg

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Jan Hjelte; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school child-care; cooperation; professions; relations; communication; organization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis is a case study about the forms of appearance and the consequences of relations and communication in collaborative work between school and child-care providers. The empirical data consists mainly of interviews, but include also a number of written documents. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan kund och företagshälsovård Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lisa Schmidt; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER