Sökning: "samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 500 avhandlingar innehållade ordet samarbete.

 1. 1. Samarbete genom samtal : En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

  Författare :Charlotte Lundgren; Per Linell; Viveka Adelswärd; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Communication; discourse analysis; conversation analysis; professional discourse; team; teamwork; multiprofessional collaboration; interprofessional collaboration; rehabilitation; pain; kommunikation; samtalsanalys; diskursanalys; kommunikationsetnografi; verksamhetsanalys; team; teamarbete; multiprofessionellt samarbete; interprofessionellt samarbete; rehabilitering; smärta; Human communication; Kommunikation mellan människor; Swedish language; Svenska språket;

  Sammanfattning : The thesis investigates team talk and team collaboration from a dialogical perspec­tive, and is based on video recordings of 15 multi­professional team conferences involving a pain rehabilitation team. The analyses also draw upon a vast material of interviews, field notes and documents collected during almost a year of fieldwork at the clinic. LÄS MER

 2. 2. Storskaligt kreativt samarbete : Organisering och kollektivt lärande i ett konst- och teaterprojekt

  Författare :Aron Schoug; Tore West; Staffan Nilsson; Jon Ohlsson; Peter E Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Large-scale collaborative creativity; collective learning; organizing; organizational learning; artistic collaboration; theater production; ethnography; leadership; Storskaligt kreativt samarbete; kollektivt lärande; organisering; organisatoriskt lärande; konstnärligt samarbete; teaterproduktion; etnografi; ledarskap; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Storskaliga kreativa samarbeten blir allt vanligare i dagens organisationer, till exempel inom kreativa näringar, innovationsprocesser och utvecklingsprojekt. I sådana samarbeten behöver många individer vara kreativa och deras bidrag sammanflätas. LÄS MER

 3. 3. Samarbete = Samverkan? : En fallstudie av AIMday vid Uppsala universitet

  Författare :Kristofer Severinsson; Marcus Lindahl; Enrico Baraldi; Ulla Eriksson-Zetterquist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :university-industry interaction; academic engagement; translation; boundary objects; material infrastructures; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : As society's main producers of knowledge, universities have been entitled a key role for innovation and economic growth. In most OECD countries, universities have adopted a linear technology transfer model through which intellectual products in the form of patents, licenses and new businesses, are transferred from academic research to industry. LÄS MER

 4. 4. Samarbete och lärande : Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

  Författare :Lisbeth Stedt; Arvid Löfberg; Magnus Söderström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cooperation; learning; organisational pedagogic; exchange of experience; task complexity; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis highlights collaboration among secondary school teachers as an example of employees' possibilities to learn from each other in collaboration. The purpose of the thesis is to throw light upon how employees shape conditions for cooperation, and the importance these conditions have for their possibilities to exchange experiences and influence each other’s task understanding, i. LÄS MER

 5. 5. Samarbete i gränsland : Om relation och kommunikation i samarbete mellan skola och barnomsorg

  Författare :Jan Hjelte; Stefan Morén; Leif Holmström; Staffan Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school child-care; cooperation; professions; relations; communication; organization; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis is a case study about the forms of appearance and the consequences of relations and communication in collaborative work between school and child-care providers. The empirical data consists mainly of interviews, but include also a number of written documents. LÄS MER