Sökning: "klassiker"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet klassiker.

 1. 1. Att göra en klassiker: En studie av fenomenet moderna möbelklassiker i en samtida svensk kontext

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Wahlöö; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modern möbelklassiker; designklassiker; klassiker; möbler; stol; ikon; aura; klassikerfiering; fenomenografi; diskursanalys; mediering; möbelhistoria; modern classic; design classic; furniture; chair; design; icon; aura; classicisation; phenomenography; discourse analysis; mediation;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the phenomenon modern furniture classics in a contemporary Swedish context. Classics have a strong and normative position in the world of design, and what the concept of modern furniture classic entails is often taken for granted and rarely problematised. LÄS MER

 2. 2. Mänsklig mekanik och besjälade maskiner koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åsa Unander-Scharin; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikalisk gestaltning; Music Performance;

  Sammanfattning : Idag kan vi fånga och skapa rörelse på sätt som tidigare inte varit möjligt. I datorn kan kropp, rum, tid och rörelse hanteras som separata element - delar som går att plocka isär och sätta samman på nya sätt. LÄS MER