Sökning: "verksamhetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet verksamhetsteori.

 1. 1. "Men så kan man ju också tänka!" : Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

  Författare :Karin Alnervik; Helene Ahl; Sven Persson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; pedagogical documentation; expansive learning; preschool; transformation; teacher teams; Verksamhetsteori; pedagogisk dokumentation; expanderat lärande; förskola; förändring; arbetslag;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Syftet har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period. LÄS MER

 2. 2. Digital Didaktisk Design : Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Författare :Sara Willermark; Lena Pareto; Maria Spante; Ulrika Lundh Snis; Anders D. Olofsson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER

 3. 3. Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten : Capturing the suspect's words. Investigative interviewing and documentation practices at the Swedish tax fraud unit

  Författare :Ylva Byrman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Förhör; Samtalsanalys; Dokumentation; Conversation analysis; Police questioning; Verksamhetsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Författare :Maria Christidis; Viveca Lindberg; Mats Landqvist; Gun-Britt Wärvik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER

 5. 5. Att främja medverkan : Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid design av digitala edutainmentproduktioner

  Författare :Karin Danielsson Öberg; Victor Kaptelinin; Christina Mörtberg; Charlotte Wiberg; Ellen Christiansen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; participatory design; user-centered design; children; teenagers; edutainment; activity theory; användarmedverkan; design; barn; ungdomar; aktivitetsteori; verksamhetsteori; edutainment; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap; Informatics; Informatik; computer and systems sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling inom interaktionsdesign handlar om användarmedverkan vid design av digitala edutainmentspel. Arbetet omfattar en aktionsorienterad forskningsansats där barns och ungdomars medverkan har främjats i tre tillämpade designprojekt. LÄS MER