Sökning: "phenomenological hermeneutics"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade orden phenomenological hermeneutics.

 1. 1. Video-supported Interactive Learning for Movement Awareness a learning model for the individual development of movement performance among nursing students

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Sofia Backåberg; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activity limitation; ergonomics; hermeneutics; interactive learning; musculoskeletal system; observational movement analysis; phenomenological hermeneutics; qualitative content analysis; reflection; video feedback; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim:  The overall aim of this thesis was to explore the development of a video-supported interactive learning model for movement awareness among nursing students.Methods:  Study I was a cross-sectional survey regarding prevalence and impact of musculoskeletal symptoms (MSS) among nursing students. LÄS MER

 2. 2. Att vårdas vaken med respirator : patienters och närståendes upplevelser från en intensivvårdsavdelning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Veronika Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Nursing science; intensive care; mechanical ventilation; conscious; patient communication; relatives; experiences; standing by; hermeneutics; phenomenological-hermeneutics; content analysis; patient; communication;

  Sammanfattning : In recent years, light or no sedation has become a common approach in patients who require mechanical ventilation (MV) when cared for in an intensive care unit (ICU). This new approach has resulted in medical advantages as well as a shorter time on MV and in the ICU. LÄS MER

 3. 3. From novice towards self-care expert  studies of self-care among persons using advanced medical technology at home 

  Detta är en avhandling från Linköping : Department of Medical and Health Sciences, Linköping University

  Författare :Angelika Fex; Högskolan Väst.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing science; Vårdvetenskap; Home care services; Self care; Technology; medical; Dependent-care; Health; Hermeneutics; Home dialysis; Home ventilator; Long-term oxygen; Next of kin; Phenomenology; Transition; Egenvård; Medicinsk teknik; MEDICINE; MEDICIN; health; hermeneutics; home dialysis; home ventilator; long-term oxygen; next of kin; phenomenology; transition;

  Sammanfattning : The use of advanced medical technology at home has increased in most industrialized countries. The overall aim of this thesis was to develop knowledge of self-care and transition and issues that influence daily life and health among persons using advanced medical technology at home. LÄS MER

 4. 4. Närhet på distans : Nattsjuksköterskors vårdande i kommunal äldreomsorg

  Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

  Författare :Christine Gustafsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; vårdvetenskap; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography;

  Sammanfattning : Registered nurses’ [RNs] experiences of caring in nursing, working  conditions for caring and reflection in municipal night care was explored to create expanded knowledge and understanding of care for older people. As a consequence of the Ädelreform and development in hospital health care a displacement from clinical health care to municipal care of older people has taken place. LÄS MER

 5. 5. Guerrilleros de papel La representación del guerrillero en seis novelas centroamericanas de los años setenta y ochenta

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies,Stockholm University

  Författare :Oscar García; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Central American literature; guerrilla soldier; representation; postcolonial theories; postcolonial discourse; subaltern; essentialism; hybridity; phenomenological hermeneutics.; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Spanish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Spanska språket; Spanish; spanska;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to analyze and compare the representation of the guerrilla soldier in six contemporary Central American novels. According to Claudio Guillén, the comparison is a dialogue between unity and diversity. It can be defined with the help of two coordinates: a spatial and a temporal. LÄS MER