Sökning: "rättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade ordet rättvisa.

 1. 1. Rikare resonemang om rättvisa : Vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Göran Bergström; Martin Kristiansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civics; civic education; civic didactics; justice; civic reasoning; teaching and learning; subject content knowledge; Phenomenography; intersubjectivity; Activity Theory; learning tasks; Learning Study; samhällskunskap; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; rättvisa; resonerande; undervisning och lärande; ämnesdidaktik; fenomenografi; intersubjektivitet; verksamhetsteori; Learning Study; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study explores the meaning of knowing how to reason about justice in civics in upper secondary school. This is examined through the analysis of students’ conceptions of justice, and of their conceptions of civic reasoning about justice. It is also examined through the analysis of civic education practise. LÄS MER

 2. 2. Rättighet och Rättvisa Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt

  Författare :Alexandru Panican; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tvångsvård ; feminism ; fattigdomsfrågan ; narkotikafrågan ; kvinnofrågan ; socialt arbete ; sociala projekt ; rättvisa ; rättighet ; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : In the references invoked by a large number of social projects to achieve their goals, one can find rights and justice as central discursive units in a frequently recurring thought model. In several of these projects the result, time after time, is lack of success. LÄS MER

 3. 3. Sysselsättning och social rättvisa : En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Jessica Arvidsson; Magnus Tideman; Stephen Widén; Carin Staland Nyman; Mattias Strandh; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sysselsättning; social rättvisa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskolan; registerstudie;

  Sammanfattning : Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden. LÄS MER

 4. 4. Rättvisa och demokrati : Om prioriteringar i sjukvården : [rationing health care resources]

  Författare :Mikael Axberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; justice; democracy; health care; applied political philosophy; authority; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : The dissertation focuses on the growing problem of allocating scarce health care resources inmodem societies. There are several factors which have contributed to the aggravation of thisproblem. The most important is the success. LÄS MER

 5. 5. Gränslös rättvisa eller rättvisa inom gränser? : om moraliska dilemman i välfärdsstaters invandrings- och invandrarpolitik

  Författare :Nils Öberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER