Sökning: "fenomenografi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet fenomenografi.

 1. 1. Programmeringens intentionala objekt Nio elevers uppfattningar av programmering

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Mikael Segolsson; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Information Systems; Informatik; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER

 2. 2. En elev - en dator kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Håkan Fleischer; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Att studera och bli bedömd Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Per Andersson; Staffan Larsson; Lennart Svensson; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; grades; the Swedish Scholastic Aptitude Test SweSAT ; orientations to studying; phenomenography; colonization; discipline; disembedding mechanisms; Bedömning; betyg; högskoleprovet; studieorientering; fenomenografi; kolonisering; disciplin; urbäddningsmekanismer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation is focussing on students’ experiences of assessments, which means that the assessments are related to studying. The assessments particularly investigated are the main types of assessments used in the application and selection for higher education in Sweden – the grading in schools on secondary level, and the Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT). LÄS MER

 4. 4. Den lilla tekniken i det stora skeendet : Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anja-Sofi Karhi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; nanotechnology; phenomenography; dichotomy; shared figures of thoughts; border exceed; ways in which people experience; Natural – Unnatural; Living – Not-living; Exterior – Interior; IKT; nanoteknik; omvärldsuppfattningar; fenomenografi; tankefigurer; dikotomier; gränsöverskridanden; naturligt och ickenaturligt; levande och ickelevande materia; yta och innehåll; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Sedan några år tillbaka intar nanoteknik en position som ett av de mest "heta" och högst prioriterade forsknings- och utvecklingsområdena. Tilltron är stark till att nanotekniken kommer att påverka nästan alla aspekter av våra liv. LÄS MER

 5. 5. Facilitating participation A joint use of an interactive communication tool by children and professionals in healthcare situations

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Anna Stålberg; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; children; child’ perspective; participation; phenomenography; interactive technology; participatory design approach; application; video observations; cues; hermeneutics; barn; barnets perspektiv; delaktighet; fenomenografi; interaktiv teknik; deltagarbaserad design; applikation; video-observationer; hint; hermeneutik; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Children’s right to participation in situations that matter to them is stated in law and convention texts and is emphasized by the children themselves in research studies, too. When actively involved, their perspective is visualized. Children’s use of interactive technology has increased considerably during the last decade. LÄS MER