Sökning: "samhällskunskapsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet samhällskunskapsdidaktik.

 1. 1. När ämnen möts : En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karaktärer vid ämnesintegrerad undervisning

  Författare :Sara Blanck; Hans Löden; Martin Kristiansson; Gunilla Svingby; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civics; civics didactics; social studies; social studies teaching; interdisciplinary curricula; interdisciplinary teaching; subject integration; interdisciplinarity; first order concepts; second order concepts; lower secondary education; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; ämnesintegration; ämnesövergripande; ämnessamspel; projektinriktat arbete; första ordningens kunskap; andra ordningens kunskap; högstadiet; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study examines the subject civics (social studies) in interaction with other subjects in interdisciplinary projects. By studying three different integrated projects in the grades 7-9, the study examines how subjects interact with one another. LÄS MER

 2. 2. ”Folk tror ju på en om man kan prata” : Deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram

  Författare :Åsa Forsberg; Curt Räftegård; Hans Lödén; Mats Lindberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Vocational students; political interest; politics; deliberately arranged teaching; deliberation; resistance; school counter culture; civics; social studies; Yrkesprogram; politiskt intresse; politik; deliberativt arrangerad undervisning; deliberativa samtal; motståndskultur; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Young male vocational students are in academia described as being less interested by politics and social issues and having less knowledge regarding democracy than other students. A culture of resistance is the appellation of the specific culture that emphasise the relations between young male vocational students. LÄS MER

 3. 3. Redskap för lärande? : Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet

  Författare :Agneta Grönlund; Curt Räftegård; Ann-Kristin Högman; Inger Eriksson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Feedback; Formative assessment; Civic didactics; Civic; Social studies; Upper Secondary School; Återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; gymnasiet; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation explores written and oral feedback in different contexts. The study is based on interviews with five Swedish teachers in Civics and on observations of their way of giving feedback in the classroom. Furthermore, teachers’ comments on the students’ written tasks were examined. LÄS MER

 4. 4. Återkoppling i analoga och digitala klassrum : Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

  Författare :Agneta Grönlund; Joakim Samuelsson; Johan Samuelsson; Marie Tanner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feedback; formative assessment; social studies teaching; social studies didactics; upper-secondary school; computer-aided teaching; Learning Management System; återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; gymnasieskola; datorstödd undervisning; lärplattform;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext med särskilt intresse för återkopplingens formativa syfte. Studien är genomförd med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I delstudie ett utforskas återkoppling i det analoga klassrummet och i delstudie två återkoppling i lärplattform. LÄS MER

 5. 5. Staten och läromedlen : En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991

  Författare :Anna Johnsson Harrie; Bengt-Göran Martinsson; Lisbeth Lundahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbook; textbook approval; implementation; Swedish educational policy; civics; curriculum; objectivity; Läromedelsgranskning; läromedel; implementering; svensk utbildningspolitik; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; läroplan; objektivitet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Studien handlar om statlig påverkan på skolans läromedel. Här studeras såväl de politiska besluten om, som det konkreta genomförandet av, den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel, från starten 1938 till avskaffandet 1991. De politiska besluten och genomförandet sker på skilda arenor. LÄS MER